Nederland Zoemt
Insecten
vrijdag01nov2019

Moerdijk bekroond tot bijvriendelijkste gemeente 2019

Gemeente Moerdijk is door Nederland Zoemt verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland. Op Natuurwerkdag, 2 november, neemt wethouder Désirée Brummans de prijs in ontvangst. Moerdijk zet zich bijzonder in om van de gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen.

Terechte winnaar

Moerdijk is één van de 67 bijvriendelijke gemeentes in Nederland. Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer, door onder andere te zorgen voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk bermbeheer en nestgelegenheid voor wilde bijen. De gemeente neemt haar inwoners hierin mee en legt uit wat mensen zelf kunnen doen om de leefomstandigheden van wilde bijen te verbeteren.

In de gemeente werd het afgelopen jaar tienduizenden vierkante meter leefgebied voor wilde bijen aangelegd: vaste planten, inheemse kruidenmengsels, verwilderende bloembollen, bijvriendelijke bomen en bloemrijke bermen. Bewoners zijn hierbij betrokken en geïnformeerd over wat ze zelf kunnen doen. Ook is de jury erg te spreken over het scholenproject dat de gemeente met IVN Etten-Leur, Stichting BEI, lokale imkers en Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk startte. Al meer dan 1000 kinderen zijn via dit project warmgemaakt voor bijen en bijvriendelijk beheer. Kortom: een terechte winnaar van de verkiezing!

Aan het werk voor de bij

Op 2 november neemt wethouder Désirée Brummans van Moerdijk de prijs in ontvangst bij de in te zaaien idylle aan de Niervaartweg (bij het hertenkamp) te Klundert. De gemeente krijgt een insectenhotel, 50m2 bloembollen, 50m2 bijvriendelijke planten en advies cadeau. De bollen en planten gaan meteen de grond in: betrokkenen, buurtbewoners en vrijwilligers gaan direct na de uitreiking aan de slag.

Meeste wilde bijen in Moerdijk?

Op 18 en 19 april 2020 vindt de Nationale Bijentelling plaats. Zouden in Moerdijk dan meer soorten wilde bijen rondvliegen? Iedereen kan meedoen aan dit landelijke onderzoek, door te tellen in de tuin, op het balkon, of in het park. Op Nederlandzoemt.nl kun je je vast inschrijven.

Over Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu en is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De organisaties willen het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland structureel vergroten. Het gaat namelijk niet goed met de wilde bij, de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Van het groente en fruit dat wij eten is 80% afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.