Nederland Zoemt
Bijen
Op
donderdag24jun202110:30

Webinar: Zo zoemt jouw gemeente; de praktijk van groenbeheer

Wil jouw gemeente graag bijvriendelijke bermen, maar blijkt dat in de praktijk nog best lastig? Op 24 juni organiseert Nederland Zoemt het webinar: ‘Zo zoemt jouw gemeente; de praktijk van groenbeheer’. Experts uit de praktijk vertellen hoe je kunt werken aan bloemrijke bermen en hoe een samenwerking rondom ecologisch bermbeheer tussen burgerinitiatief en gemeente in de praktijk goed werkt.  

Programma

André van Kleinwee is stedelijk ecoloog van de gemeenten Gouda en Zoetermeer. In 2020 is hij verkozen tot bovenstebeste bermbeheerder. Sinds 1980 is hij in Gouda bezig met natuurvriendelijk bermbeheer. En met succes, want ondanks de voedselrijke bermen is het gelukt om bloemrijke bermen te krijgen waarin zelfs orchideeën bloeien. André vertelt ons hoe ze dat in Gouda voor elkaar hebben gekregen. 

BijenFlinterLint & EcologischBermBeheer is een burgerinitiatief waarmee bloemrijke bermen voor bijen en vlinders worden aangelegd. Het is in 2016 ontstaan in een buitenwijk van Leeuwarden met als doel om een zichtbare, symbolische verbinding aan te leggen tussen tien dorpen en de stad Leeuwarden. Daarbij is een mooie samenwerking met gemeente Leeuwarden ontstaan. Initiatiefnemer Margaretha Posthumus en Geert Draaisma van gemeente Leeuwarden vertellen over het initiatief en hoe je als burgerinitiatief en gemeente samenwerkt om ecologische verbindingen aan te leggen.    

Datum en tijd

Donderdag 24 juni: 10.30-11.30u (je kunt inloggen vanaf 10.15u)

Ik wil mij aanmelden

Dit webinar wordt georganiseerd door Nederland Zoemt, een programma waarin IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu samen met gemeenten in actie komen voor de wilde bij. Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Jub Holland, Griffioen Wassenaar, TAUW en TP Solar.

Algemene informatie

donderdag 24 juni 2021 - 10:30 tot 11:30