Informatiebord Loenermark 6.1 KM

Loenermark

(18)

De Loenermark bestond eeuwenlang grotendeels uit heidevelden met hier en daar wat vliegdennen of hakhout en bos dat al in de 10e eeuw genoemd wordt. Het gebied behoorde tot de gemeenschappelijke gronden, de zogenoemde Marke, van inwoners van Loenen. Tijdens de crisisjaren, kocht de gemeente Apeldoorn in 1932 de Loenermark van de markegenoten om er werkverschaffingsprojecten uit te voeren. Er werd zand en grind afgegraven en op uitgebreide schaal bos aangeplant. Grote delen van het terrein zijn diep omgespit en “bemest” met huisvuil. Het meer noordelijk gelegen Loenense Bos, waarin de wandelroute loopt, is in 1938 door de gemeente aangekocht. Vanaf 1993 zijn de Loenermark en het Loenense Bos in erfpacht uitgegeven aan Het Geldersch Landschap. Het geheel beslaat 240 hectare hei en 916 hectare bos. De beheerder zorgt dat de heide niet dichtgroeit door begrazing met Jutlandse heidekoeien en Veluwse heideschapen. Er zijn heidevennen aangelegd die dienen als drinkplaats voor de grazers, terwijl ook amfibieën en libellen hiervan profiteren.

Meer weten? Fout melden?
Meer routes in en rond Apeldoorn vind je op www.ivn-apeldoorn.nl
Kom je tijdens de tocht een wijziging tegen in de route of de informatie? Laat het ons weten via routes@ivn-apeldoorn.nl(versienummer route: 2021-04)

Locatie

Parkeerplaats Het Dichte Gat
Groenendaalseweg
7371 Loenen
Gelderland
Download de app voor deze route

Download onze app

Ontdek meer over

Deel deze pagina