2.0 KM

Bomenroute Mheenpark

(5)

Het Mheenpark is waardevol voor de bezoekers om de natuur te beleven en om te bewegen. Het wordt intensief gebruikt. Het park is een belangrijke ecologische zone waar planten en dieren zich kunnen vestigen en waarlangs ze zich verplaatsen. In een park van 45 jaar oud hebben de meeste bomen hun maximale hoogte bereikt. Er staan zowel inheemse bomen als exoten. Voor zover de gebruiksfuncties van het park dit toelaten is het beheer van het park gericht op de natuurwaarden, in combinatie met recreatie. Zo krijgen wilde bloemen een kans op plekken waar slechts een of twee keer per jaar gemaaid wordt. Niet alleen wordt er gewandeld, gefietst, hardgelopen, gevoetbald, gepicknickt en gevist maar daarnaast is er ook een skate- en tennisbaan. Er zijn tal van speeltoestellen en een HUP, een Honden Uitlaat Plaats.

Over de route
Bij de 27 beschreven boomsoorten zijn genummerde naambordjes geplaatst. De nummering van de routepunten loopt parallel met die van de bordjes. Verder is de route is in de vorm van een acht: een rondje ten oosten van de brug bij boerderij de Groenhoeve en een tweede ten westen van de brug. Je komt routepunt 4 dus tweemaal tegen.
N.B. Ter wille van de overzichtelijkheid van het routebeeld zijn op een aantal plaatsen dicht bij elkaar staande, beschreven boomsoorten samengenomen in één routepunt.

Meer weten? Fout melden?
Meer routes in en rond Apeldoorn vind je op www.ivn-apeldoorn.nl
Kom je tijdens de tocht een wijziging tegen in de route of de informatie? Laat het ons weten via routes@ivn-apeldoorn.nl
(versie nummer route: 2020-06

Locatie

Start
Zilverschoon 108
7322 GK Apeldoorn
Gelderland
Download de app voor deze route

Download onze app

Ontdek meer over

Deel deze pagina