Kikkerbeet en Zwanenbloem 3.7 KM

Bert Bospad

(3)

Deze wandeling hoort bij het boek Natuur in Nederland van Frank Berendse (zie pagina 127-135).

De Westbroekse zodden zijn een mooi voorbeeld van de laagveenmoerassen van West-Nederland. Tijdens deze korte wandeling zie je alle stadia van de verlanding van het open water in de petgaten: van drijftillen en trilvenen tot moerasbos. Je hebt ook een goede kans op moerasvogels als Zwarte stern en Purperreiger.

Locatie

Kerkdijk 89
3615 BC Westbroek
Download de app voor deze route

Download onze app

Ontdek meer over

Deel deze pagina