Waarom Natuurinclusief bouwen met IVN

Natuur in de directe omgeving zorgt voor meer biodiversiteit, een betere waterberging en een koelere omgeving in warme maanden. Er zijn gelukkig al steeds meer mooie initiatieven, zoals inbouwkasten voor broedende vogels of groene daken. 

Maar een gebouw staat niet op zichzelf. Het betrekken van de omgeving, inclusief de mensen, zorgt voor een nog groter resultaat. Want meer groen buurt is ook goed voor mensen. Het verhoogt de leefbaarheid in buurten en de productiviteit van werknemers. 

Samen met projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, bedrijven en gemeenten maakt IVN nieuw- en verbouwprojecten natuurinclusief. Dat doen we door:

Het vergroten van het aantal vierkante meters biodivers groen:

  • Minder stenen, meer groen 

  • Meer plant- en diersoortenEen betere klimaatbestendigheid: verminderen van hittestress en betere berging van water bij overmatige neerslag en droogte.

Het vergroten van de natuurbeleving:

  • Betrekken van bewoners en werknemers bij de natuur in de woon- en werkomgeving  
  • Bijdragen aan het plezier en de gezondheid van bewoners en werknemers 

De mogelijkheden 

Wil jij ook bedragen aan meer groen in de buurt of op het bedrijventerrein? Wij kunnen je helpen met op maat gemaakte producten. Ga snel naar: 

Woningbouwers  Bedrijven