Over Natuurinclusief bouwen

Wat kun je als bedrijf, projectontwikkelaar, woningcorporatie of gemeente doen om gebouwen en hun omgeving groen en duurzaam te maken? IVN biedt met het programma Natuurinclusief bouwen kant-en-klare bouwstenen om aan de slag te gaan. Meedoen? Laat het ons weten!

Waarom Natuurinclusief bouwen?

Natuur is goed voor mensen en het draagt bij aan waterberging, hittestress en biodiversiteit. Een groene omgeving verhoogt de leefbaarheid in buurten en de productiviteit van werknemers. Samen met IVN Natuureducatie kan jouw organisatie bijdragen aan een groen, gezond en klimaatbestendig Nederland. 

Wat is Natuurinclusief bouwen eigenlijk?

Natuurinclusief bouwen is een verzamelnaam voor maatregelen om natuur te integreren bij nieuwbouw en renovatie van bestaande bebouwing (en haar omgeving). Het kan gaan om particuliere terreinen, woningbouwprojecten, maar ook in de openbare ruimte liggen nog veel kansen. 

Natuurinclusief bouwen met IVN

Het IVN programma Natuurinclusief bouwen richt zich op vergroening van versteende ruimte. Het gaat ons niet alleen om de gebouwen zelf, maar juist ook om de omgeving van die gebouwen (zoals tuinen, straten en pleinen). We brengen actief mensen dichter bij de natuur én de natuur dichter bij mensen! Dat is essentieel voor langdurig succes. 

Ons doel met Natuurinclusief bouwen 

Vergroten van het aantal m2 meters biodivers groen

  • Werken aan ontstening
  • Stimuleren van biodiversiteit
  • Klimaatbestendigheid vergroten: reduceren van hittestress en berging van water bij overmatige neerslag en droogte.

Vergroten van de natuurbeleving

  • Betrekken van bewoners bij de natuur in de woonomgeving
  • Betrekken van werknemers bij de natuur in de werkomgeving 
  • Bijdragen aan het plezier, gezondheid van bewoners en werknemers 

 

Welke producten biedt IVN aan voor Natuurinclusief bouwen?


Natuurinclusief werken

Wat kun je als werkgever doen om jouw organisatie groen en natuurinclusief te maken?

Voorbeeld: IVN Bedrijfsbos
Hoe houd je je werknemers fit en Natuurinclusief bouwenbetrek je ze bij de Nederlandse natuur? Met het IVN Bedrijfsbos leggen ze hun eigen bos aan en worden ze gestimuleerd om naar buiten te gaan en in beweging te komen. Zo’n IVN Bedrijfsbos is een dichtbegroeid inheems bos, ongeveer ter grootte van 
een tennisbaan (200m2), gebaseerd op het Tiny Forest® concept. Het is aangelegd op het terrein van een bedrijf. Dit bedrijfsbos stimuleert biodiversiteit, draagt bij aan het klimaatbestendig maken van het bedrijfsterrein en aan een aangename werkomgeving voor werknemers en bezoekers.

Natuurinclusief wonen

Wat kun je als gemeente, projectontwikkelaar of woningcorporatie doen om buurten te vergroenen en natuurinclusief te maken? Een aantal bestaande en beproefde IVN-projecten zijn al beschikbaar om in te zetten in jouw gemeente of buurt. Een mooie kans om de handen ineen te slaan!

Voorbeeld: Tiny Forest
Tiny Forest leent zich uitstekend voor https://www.ivn.nl/bedrijfsbos(nieuwbouw)buurten. Het is een minibos van ongeveer 200 m2 dat biodiversiteit stimuleert, bijdraagt aan het klimaatbestendig maken van de buurt en een leuke, groene ontmoetingsplek is. Het is ook mogelijk om een plan voor meerdere Tiny Forests te maken naar jullie wens. Meer weten over Tiny Forest

Voorbeeld: Tuiny Forest
Tuiny Forest(s) zijn uitermate geschikt Tuiny Forestvoorwoningbouwprojecten en daarmee nieuw opgeleverde tuinen direct aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels én klimaatbestendig te maken. Het is een inheems microbos van 6m2 vol bomen, struiken en kruiden die je in de tuin aanlegt. Het is een speciale mix van inheemse bomen (5x), heesters (6x) en kruiden (14x). Meer weten over Tuiny Forest?

Voorbeeld: Workshop Levende Tuinen
 Wat is er fijner dan buurtbewoners die Natuurinclusief bouwenhun eigen tuin vergroenen? Een mooie manier om hen handvatten te bieden, is de workshop ‘Een levende tuin maak je zelf’. Tijdens deze inspirerende workshop van 1,5 uur leren de deelnemers hun tuin natuurlijker en diervriendelijker te maken. De workshop kan op aanvraag georganiseerd worden. In combinatie met Tuiny Forest is de workshop een kant-en-klare oplossing voor natuurinclusieve bewoning en –beleving. Meer weten over De Workshop Levende Tuinen?