Over Natuurinclusief bouwen

Met een bevolkingsdichtheid van 500 inwoners (CBS 2019) per vierkante kilometer is Nederland een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Door de toename van de bevolking zal de vraag naar nieuwe bebouwing alleen maar toe nemen. Dit betekent dat de groenruimte verder onder druk zal komen te staan. Tegelijkertijd weten we dat natuur belangrijk is: voor de biodiversiteit, de waterhuishouding, om hitte te reguleren, de lucht op natuurlijke wijze te zuiveren én voor het welzijn van mensen. Want een huis, school of kantoor met een groen uitzicht veel geliefder dan zonder! Daarom is dit hét moment om Natuurinclusief bouwen in de praktijk te brengen.

Waarom Natuurinclusief bouwen?

Natuur is goed voor mensen en het draagt bij aan waterberging, hittestress en biodiversiteit. Een groene omgeving verhoogt de leefbaarheid in buurten en de productiviteit van werknemers. Samen met IVN Natuureducatie kan jouw organisatie bijdragen aan een groen, gezond en klimaatbestendig Nederland. 

Wat kun je als (bouw)bedrijf of projectontwikkelaar doen om samen met bewoners en werknemers nieuwbouw of verbouwprojecten groen en duurzaam te maken? IVN biedt met het programma Natuurinclusief Bouwen kant-en-klare bouwstenen om aan de slag te gaan. Meedoen? Laat het ons weten!