Natuurinclusief bouwen
Beleid & Organisatie
vrijdag14mei2021

Gezocht: Gemeenten en bedrijventerreinen met ambitie voor klimaatadaptatie en vergroening

De ruim 3.000 bedrijventerreinen in Nederland zijn essentieel voor de werkgelegenheid. Vele zijn echter niet toekomstbestendig: grijze, versteende gebieden met weinig groen en water. Bedrijventerreinen kunnen een stuk duurzamer, gezonder en aantrekkelijker. Door deze te vergroenen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan: 
•    een klimaatbestendiger Nederland. 
•    werkplezier, gezondheid en productiviteit. 
•    de verbinding tussen stad en buitengebied, voor mens, plant en dier.

Een brede coalitie van partijen bestaande uit ministeries, provincies, onderwijsinstellingen en ondernemers bereidt een aanvraag voor bij het Nationaal Groeifonds voor een programma om bedrijventerreinen te vergroenen: Werklandschappen van de toekomst; groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen. 

Bedrijventerreinen en gemeenten worden betrokken bij het aan te vragen programma en kunnen zich ook al aanmelden om vanaf 2022-2023 te starten met het omvormen van een bedrijventerrein tot werklandschap van de toekomst. Aanmelden kan via de link aan onderzijde van deze webpagina. Op 17 mei was een digitale bijeenkomst over het programma voor gemeenten en bedrijven(terreinen). 

Bijeenkomst 17 mei terugkijken

Aanmelden om werklandschap van de toekomst te worden niet meer mogelijk

Aanmelden is sinds 9 juli 2021 niet meer mogelijk.