Voor woningcorporaties

Elke bewoner verdient een groene buurt. Een prettige groene omgeving draagt niet alleen bij aan de leefbaar­heid, gezondheid en sociale samenhang voor haar bewoners, maar ook aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. IVN Natuureducatie helpt woningcorporaties om samen met bewoners te werken aan een groene en gezonde directe leef­omgeving.

Meer informatie?

Download de flyer IVN Groene corporaties:

IVN Groene corporaties flyer