Op school helpen

Hoe interesseer je kinderen voor alles wat er buiten te beleven is? In de IVN Natuuroudercursus en IVN Schoolgidsencursus leer je hoe je schoolkinderen betrekt bij de natuur.

Wat is het verschil tussen een Natuurouder en een Schoolgids? Als Natuurouder help je bij de natuurlessen op de school van je kind of kleinkind. Je ondersteunt bij de lessen die de leerkracht geeft en je bent actief op één school. Als Schoolgids ben je verbonden aan één of meerdere scholen en begeleid je zelfstandig groepen kinderen en organiseer je zelf natuuractiviteiten. De Schoolgidsencursus is langer dan de Natuuroudercursus en wordt vaak gevolgd als vervolg op de Natuuroudercursus, maar dit is niet noodzakelijk.

Cursus Natuurouders

In de cursus Natuurouders leer je hoe je op de school van je kinderen of kleinkinderen helpt bij het Cursistenboek Natuuroudersnatuuronderwijs. Het kunnen natuuractiviteiten in de klas zijn, maar ook schoolse activiteiten buiten, op het schoolplein, in een park of natuurgebied. 
De cursus bestaat uit ongeveer zes bijeenkomsten van 2,5 à 3 uur. Omdat Natuurouders actief worden binnen een school wordt de cursus georganiseerd in goede afstemming met één of meer basisscholen. De cursus wordt al 25 jaar gegeven door IVN-afdelingen en is in 2015 geheel vernieuwd.

Cursus Schoolgids

In de cursus Schoolgids leer je hoe je scholen in jouw buurt kunt helpen met het natuuronderwijs. Je wordt opgeleid tot begeleider van kinderen in schoolverband. Je leert natuur- en milieueducatieve activiteiten op te zetten en uit te voeren die aansluiten bij de schoolleerplannen en aanvullend zijn op het reguliere basisonderwijs. Zo kunnen we ertoe bijdragen dat meer kinderen in en om school in contact met natuur komen.
De cursus Schoolgids bestaat uit negen bijeenkomsten van 2,5 à 3 uur, plus ongeveer 10 uur huiswerk. Een deel van de bijeenkomsten vindt buiten plaats. Daarnaast is er sprake van een stage. De cursus bestaat al ruim 20 jaar en is in 2015 vernieuwd.