Meer groen in jouw gemeente

Als gemeente wil je natuurlijk het beste voor jouw inwoners. Een fijne plek om te wonen, recreëren en werken. En daar hoort groen ook bij. Want natuur is goed voor de biodiversiteit, maakt jouw gemeente klimaatbestendig en jouw inwoners gezonder. Samen met IVN kun jij als gemeente aan de slag met het vergroenen van de leefomgeving. We geven concrete tips die je meteen kunt toepassen.

Rapport: Wat natuur voor je doetWat natuur voor een mens doet

Dat natuur goed voor de mens is, wisten wij bij IVN natuurlijk allang. Maar wat zegt wetenschap daar precies over? Op ons verzoek zette wetenschapsjournalist Mark Mieras in een whitepaper op een rij welke positieve effecten natuur heeft op de mens, zowel qua wonen als recreëren en werken. Wat blijkt? Natuur om je heen heeft een stressverlagend effect. Bewegen in de natuur heeft een sterker effect dan bewegen in een stedelijke omgeving. En wil je de productiviteit, creativiteit en kwaliteit van het werk van medewerkers stimuleren? Zorg dan voor genoeg groen in de directe omgeving. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Zeker in een dichtbebouwde stad?

Buurtcampagnes

Onze ervaring is dat een eenmalige kleine actie vaak minder goed aanslaat bij bewoners dan een reeks aan groene activiteiten. Er ontstaat dan een groene ‘olie’vlek. Daarom kan IVN op aanvraag buurtcampagnes ontwikkelen voor gemeenten. Denk aan het aanleggen van een of meerdere Tiny Forests (zie hieronder), bijencursussen en groene excursies door vrijwilligers. Op deze manier betrek je als gemeente je bewoners bij her verbeteren van de leefbaarheid in buurten.

Wil jij in jouw gemeente grijs omzetten in groen? Neem dan een kijkje op de pagina ‘Buurtcampagnes’ voor gemeenten.

Tiny Forest

Tiny Forest-gemeente

Als je als gemeente meerdere buurten wil vergroenen en de biodiversiteit wil opkrikken, dan kun je een Tiny Forest-partnergemeente worden. Samen met IVN leg je verschillende inheemse minibossen aan van ongeveer 200m2. Deze bossen trekken insecten, vogels en kleine zoogdieren aan. Ook zorgen ze voor minder hittestress in de zomer en voor een betere waterhuishouding. Inwoners en schoolkinderen krijgen er een plek bij om te genieten van de natuur en om bijvoorbeeld cursussen/lessen te volgen op het gebied van natuureducatie.

Accepteer cookies
Enthousiast geworden? Voor meer informatie kun je terecht op de pagina ‘Partnergemeente Tiny Forest’.

Operatie SteenbreekOperatie Steenbreek

Alle tuinen groen! Meer groen in de wijk draagt bij aan meer biodiversiteit, waterberging bij hoosbuien en het tegengaan van hittestress. Ca. 40% van het stedelijke oppervlakte is in bezit van particulieren dus inwoners maken met hun tuininrichting een groot verschil! Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij Operatie Steenbreek. Zij willen hun inwoners enthousiast maken om hun tuin te vergroenen. IVN Natuureducatie is partner van Steenbreek en ondersteunt de campagne via IVN afdelingen, workshops en materialen.

Introduceer prikkels om vergroening te stimuleren

Je kunt als gemeente investeerders of bewoners belonen in het bijdragen aan oplossingen, bijvoorbeeld via cofinanciering, korting op lokale belastingen of andere positieve financiële prikkels.

Maar vergeet niet dat bewoners vaak ook willen meehelpen met vergroenen. In sommige gemeenten is het voor bewoners mogelijk om: geveltuinen, boomspiegeltuintjes of wormenhotels aan te vragen of plantenbakken of boombakken op straat te adopteren.

Word bijvriendelijke gemeente

Door op groenstroken in de gemeente bloemen in te zaaien, wordt natuur een onderdeel van de wijk. Een bloemenlint- of weide is niet alleen een lust voor het oog. Het biedt ook voedsel voor vlinders, bijen, kevers, zweefvliegen en andere insecten. Wil je jouw gemeente bijvriendelijker maken? Dat kan door te zorgen dat er altijd voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen aanwezig is, het liefst op korte afstand van elkaar (max. 200m). Benieuwd hoe jouw gemeente daarvoor kan zorgen? Kijk voor meer informatie op Nederlandzoemt.nl

Plant mee

Heb je als gemeente mooie plannen of zijn deze al uitgevoerd, deel ze dan op sociale media met de hashtag #plantmee. Zo inspireer je andere gemeenten, bedrijven en inwoners om mee te doen en Nederland groener te maken.

Wat kun jij doen?