Over IVN en Nationale Parken

De Nederlandse Nationale Parken vertellen samen het verhaal van de Nederlandse natuur. IVN heeft sinds de oprichting van het eerste Nationaal Park in Nederland (1989 Nationaal Park Schiermonnikoog) de opdracht om de communicatie en de educatie in de Nationale Parken te coördineren en samen met de partners in en om de gebieden vorm te geven en uit te voeren. Intussen heeft IVN in 19 van de huidige Nationale Parken mensen en organisaties met elkaar verbonden, allianties gesmeed en netwerken opgebouwd (scholen, vrijwilligers, ondernemers) en samen met de gebiedspartners activiteiten, producten, programma’s en methoden ontwikkeld voor de verschillende doelgroepen. IVN is ook actief betrokken bij de nieuwe Nationale Parken: Nieuw Land en Hollandse Duinen (i.o.)  

Vernieuwende concepten en sterke netwerken

De IVN- coördinatoren en medewerkers communicatie & educatie hebben een onafhankelijk rol in de Nationale Parken en vormen een lerend netwerk waar uitwisseling van good practices en ontwikkelen van vernieuwende concepten en methoden voorop staat. Zij ontwikkelen en onderhouden netwerken en programma’s en campagnes die landelijk door IVN worden ontwikkeld  worden ook ingezet in de Nationale Parken waardoor de expertise  en ervaring van de hele organisatie wordt benut. Mede hierdoor wordt er jaarlijks circa € 1.000.000 aan cofinanciering gerealiseerd ten behoeve van de communicatie en educatie in de Nationale Parken. 

Jaarverslag

Download hier de jaarverslagen over 'IVN in de Nationale Parken':

NP's Jaarverslag 2021

NP's Jaarverslag 2020

NP's Jaarverslag 2019

NP's Jaarverslag 2018

NP's Jaarverslag 2017