Nationale Parken
Recreatie
zondag31mei2020

Resultaten van de Nationale Parken Quiz 2020

De Dag van het Nationaal 2020 zit er weer op! In totaal hebben er bijna 10.000 mee gedaan aan de digitale dag van het Nationaal Park en daarnaast  hebben er bijna 5.000 mensen hun natuurkennis op de proef gesteld in de Landelijke Nationale Parken Quiz.

Winnaar van de Nationale Parken Quiz 2020

Met een perfecte score van 59 goed uit 59 vragen is de winnaar van de Nationale Parken quiz 2020: Carly Freeman

Als winnaar mag zij op exclusieve excursie gaan in één van de Nationale Parken naar keuze. We zullen via e-mail contact opnemen!

Heb je de Quiz nog niet gemaakt, doe dan eerst de Quiz!

Naar de Quiz!

Antwoorden van de Quiz

Veel deelnemers van de quiz waren, en terecht erg nieuwsgierig naar de juiste antwoorden van de quiz. Hierbij het overzicht van de goede antwoorden van de Nationale Parken Quiz:

Welk dier staat in het logo van Nationaal Park De Groote Peel?

Juist antwoord: Een libel

Wat wordt er bedoeld met ‘het zwarte goud’ van De Groote Peel?

Juist antwoord: Turf

Nationaal Park De Groote Peel is een vogelrijk gebied. Er zijn broedvogels, maar ook vogels die naar het gebied komen om te overwinteren. Hoe noemen we deze vogels?

Juist antwoord: Wintergasten

Het Nationaal Park De Hoge Veluwe staat bekend om haar Witte Fietsen. Deze zijn vrij te gebruiken door alle bezoekers. Je kunt ze op meerdere plekken meenemen en weer parkeren, en zo het Park van 5.400 hectare fietsend verkennen. Hoeveel Witte Fietsen staan er in het Park?

Juist antwoord: 1.800 stuks

Wandelen is gezond. En wandelen op De Hoge Veluwe is extra genieten! Loop door en langs bos, heide, stuifzand en vennen. Misschien spot je onderweg een wild zwijn, edelhert of moeflon…Hoeveel kilometer wandelpaden vind je in Nationaal Park De Hoge Veluwe?

Juist antwoord: 200 kilometer

In Nationaal Park De Maasduinen vind je duinen. Hoe zijn die duinen ontstaan?

Juist antwoord: Door de wind

Welk dier staat in het logo van Nationaal Park De Maasduinen?

Juist antwoord: De kraanvogel

Van welk dier dat je in Nationaal Park De Maasduinen tegen kan komen is dit oog?

Juist antwoord: De heikikker

In Nationaal Park De Meinweg zijn terrassen. Dat zijn geen terrassen, zoals waar je kan zitten in je tuin, maar wat dan wel?

Juist antwoord: Terrassen zijn vlakke delen op een heuvel

In Nationaal Park De Meinweg komt de knoflookpad voor. Waarom wordt deze pad zo genoemd?

Juist antwoord: De knoflookpad ruikt naar knoflook

In het logo van Nationaal Park De Meinweg staat een adder. De adder is lastig te herkennen aan zijn silhouet. Waaraan kan je een adder herkennen?

Juist antwoord: Aan de donkere zigzagstreep op zijn rug

Voor welk dier zijn er zandplekken gemaakt op de Sallandse Heuvelrug?

Juist antwoord: Zandhagedis

Wanneer is de heide op zijn mooist?

Juist antwoord: Augustus

Deze eikenboom ziet er met zijn kronkelige stammen prachtig/sprookjesachtig uit. Waarom hebben sommige eikenbomen hier op de Sallandse Heuvelrug meerdere stammen?

Juist antwoord: De eiken zijn jaren achtereen afgezet. Het zuur in de bast werd gebruikt in de leerlooierij. In de kern is het één boom

In Nationaal Park Sallandse Heuvelrug lopen meerdere schaapskuddes. Hoe heet een gecastreerde ram?

Juist antwoord: Hamel

Wat betekent de naam Schiermonnikoog?

Juist antwoord: Eiland van de grijze monniken

Welke witte wadvogel heeft een lange smalle snavel met een rond uiteinde?

Juist antwoord: Lepelaar

Hoe heet het schaaldiertje dat woont in de schelp van een zeeslak en dat je ’s zomers bij laagwater vaak in poeltjes ziet op het strand van Schiermonnikoog?

Juist antwoord: Heremietkreeft

Hoe noem je een jonge zeehond die door de moeder alleen is gelaten?

Juist antwoord: Huiler

Wat is de bijnaam van de Schotse Hooglander?

Juist antwoord: Grasmaaier

Op de Buitenplaatsen Elswout, Middenduin en Duin en Kruidberg in Nationaal Park Zuid Kennemerland vind je nog ijskelders van vroeger. Wie wonen er nu in de winter in deze gebouwtjes?

Juist antwoord: Vleermuizen houden er hun winterslaap

Vooral nadat het heeft geregend, zie je op veel plekken in Nationaal Park Zuid Kennemerland hele grote slakken met een groot slakkenhuis op hun rug. Het zijn de grootste huisjeslakken in Nederland. Weet jij hun naam?

Juist antwoord: Wijngaardslak

Welk dier staat in het logo van Nationaal Park Weerribben-Wieden?

Juist antwoord: Otter

Niets mooier dan bij mooi weer het water op! Dat kan prima in Weerribben-Wieden en op heel veel verschillende manieren. Dat deden de mensen vroeger ook. Welke vaartuigen horen bij vroeger?

Juist antwoord: Punter en bok

Welke vogel maakt geen eigen nest, maar legt wel eieren?

Juist antwoord: Koekoek

Welke trekvissen kunnen door de kier in de Haringvlietdam weer in de Biesbosch voorkomen?

Juist antwoord: Atlantische steur en de zalm

Bevers hebben twee speciale vetklieren op het achterlijf die bevergeil produceren. Het ruikt erg sterk en de bever gebruikt het om zijn territorium af te bakenen. Vroeger had men al ontdekt dat bevergeil een sterk geneesmiddel was. Er zit namelijk hetzelfde stofje in als in aspirine. Waar werd bevergeil nog meer voor gebruikt?

Juist antwoord: Als smaakmaker in vanille-ijs

De zeearend is de meest bijzondere vogel van de Biesbosch. Zijn bijnaam is de ‘vliegende deur’. Wat is de gemiddelde spanwijdte van de zeearend?

Juist antwoord: 2.00 tot 2.50 meter

Een bijzonder dier dat in De Alde Feanen leeft is de Otter! Hij leeft half op het land en half in het water. Wat denk je dat de otter lekker vindt?

Juist antwoord: Vis

De Alde Feanen is een Fries woord. Wat denk je dat het in het Nederlands betekent?

Juist antwoord: De Oude Venen

De Alde Feanen is een heel groot moerasgebied. Er is hier heel veel water waar je lekker in kan zwemmen of naar waterdiertjes kan zoeken. De sloten zijn ontstaan omdat er vroeger heel veel veen werd afgegraven. Waar werd veen vroeger voor gebruikt?

Juist antwoord: Opgedroogd veen (turf) is erg brandbaar en werd daarom in kachels gedaan

Zo’n 5.000 jaar geleden woonden in Nationaal Park Drentsche Aa al mensen. Ze begroeven hun doden onder opgestapelde stenen. Er liggen er meer dan 20 in het gebied. Hoe noem je zo’n graf?

Juist antwoord: Hunebed

In Nationaal Park Drentsche Aa leven ook ijsvogels. Weet jij waar een ijsvogel zijn nest maakt?

Juist antwoord: In een zelf gegraven hol

Nationaal Park Drentsche Aa is het enige Nationaal Park met zo’n 5.000 jaar oude hunebedden binnen haar grenzen. Hoeveel hunebedden liggen binnen NP Drentsche Aa?

Juist antwoord: Meer dan 15

Het Dwingelderveld staat bekend om zijn ‘natte heide’. Het is zelfs het grootste gebied met natte heide in West-Europa. In natte heide staat veel dopheide. Welke van onderstaande soorten is dopheide?

Juist antwoord: Foto A

In de middeleeuwen waren er veel meer schapen in Drenthe. Waarvoor werden schapen toen vooral gehouden?

Juist antwoord: Voor de mest op de akkers

Kun je bedenken waarom de naam van dit Nationaal Park ‘Drents-Friese Wold’ is?

Juist antwoord: Dit Nationaal Park ligt voor een deel in Drenthe en een deel in Friesland

Op deze foto’s zie je twee runderen die je kunt tegenkomen in het Drents-Friese Wold. Ze helpen mee met het onderhoud door te grazen. Om welke twee rassen gaat het?

Juist antwoord: Schotse Hooglanders en Sayaguesa’s

Op warme zomers gaan gasten en bewoners in Nationaal Park Drents-Friese Wold verkoeling zoeken in het Canadameer (of: Aekingermeer). Het is een heerlijke mogelijkheid om in de natuur te zwemmen. Maar waar slaat de naam ‘Canada’ op?

Juist antwoord: Het geeft de relatie aan met een speciale Canadese bosbouwmethode

In het Drents-Friese Wold broeden heel veel verschillende vogelsoorten. Bijvoorbeeld de roodborsttapuit. Op welke foto zie je de roodborsttapuit?

Juist antwoord: Foto C

Begin 2000 heeft men een dier een handje geholpen om terug te keren naar Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Het dier doet het sinds de introductie heel goed, en er leven inmiddels meer dan 100 individuen en meerdere families. Om welk dier gaat het hier?

Juist antwoord: De das

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen gaat op in een nieuw, groter Nationaal Park. Hoe heet dit nieuwe Nationaal Park?

Juist antwoord: Van Gogh Nationaal Park

Vroeger was het Lauwersmeer zee. Maar door een lange dijk is het gebied door mensen afgesloten van de zee. Dit was een enorme klus. Weet jij waarom ze dat gedaan hebben?

Juist antwoord: De mensen waren bang voor overstromingen

In Nationaal Park Lauwersmeer leven heel veel verschillende soorten vogels. Er kan maar één de snelste zijn en dat is de slechtvalk. Hoe hard denk je dat die kan?

Juist antwoord: 300 km/uur

In Nationaal Park Nieuw Land leven zogenaamde grote grazers: welke zijn dit?

Juist antwoord: Heckrund, edelhert, konikpaard

Wat is de grootste roofvogel in Nationaal Park Nieuw Land?

Juist antwoord: Zeearend

In de Lepelaarplassen leven ook nonnetjes. Wat voor dier is dat?

Juist antwoord: Eend

Wat is het grootste Nationaal Park van Nederland?

Juist antwoord: Nationaal Park Oosterschelde

In welke plaats in Zeeland bevindt zich de enige mosselveiling ter wereld?

Juist antwoord: Yerseke

Hoe heet het eiland dat is aangelegd voor de aanleg van de Oosterscheldekering?

Juist antwoord: Neeltje Jans

Hoe is Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ontstaan?

Juist antwoord: Door de Ijstijd

De Amerongse Berg is het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug. Hoe hoog is deze ‘berg’?

Juist antwoord: 69 meter

De oudste boom in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een grove den. Hoe oud is deze boom?

Juist antwoord: 250 jaar oud

Het eerste Nationale Park in Nederland werd in 1930 opgericht. Om welk park gaat het?

Juist antwoord: Nationaal Park Veluwezoom

Afgezien van Zuid-Limburg, ligt het hoogste punt van Nederland in één van de Nationale Parken, welk Nationaal Park is dat?

Juist antwoord: Nationaal Park Veluwezoom

Wat is 'het Muggepiske' in het Grenspark Kalmthoutse Heide

Juist antwoord: Klein vennetje

Welke spreuk staat er op de molensteen in Grenspark Kalmthoutse Heide?

Juist antwoord: ‘Met de natuur als gids is het onmogelijk te verdwalen