Nationale Parken
Recreatie
donderdag13dec2018

Minister Schouten ontvangt Europarc Jongeren Manifest

Vandaag 13 december heeft minister Carola Schouten het Europarc Jongeren Manifest ontvangen. Het manifest is geschreven door jongeren uit heel Europa en vormt een bron van ideeën en inspiratie voor beleidsmakers in beschermde natuurgebieden en plattelandsgemeenschappen om de betrokkenheid van jongeren te waarborgen. Het manifest is een eerste stap in de strategie om jongeren structureel te betrekken bij de Nationale Parken en andere natuurgebieden in Nederland.

Jongeren spelen een belangrijke rol bij het beschermen van onze beschermde gebieden: zij zijn de beslissers van morgen en zij zijn in staat om vandaag al de weg te wijzen naar een duurzame toekomst van onze Nationale Parken. Het is van vitaal belang dat jongeren betrokken raken bij de governance van beschermde gebieden, zodat zij hun ideeën en perspectieven kunnen delen over de kwesties die van invloed zijn op natuur, cultureel erfgoed en hun toekomstige ontwikkeling.

Betrekken van jongeren

Bestuurders van Nederlandse Nationale Parken en andere natuurgebieden willen jongeren beter en structureler betrekken. De Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek bijvoorbeeld – waaronder de Nationale Parken Drents-Friese Wold en Dwingelderveld vallen - heeft inmiddels aangegeven dat ze graag de stem van jongeren wil horen bij allerlei besluiten en ontwikkelingen. Ook in NLDelta- waarin Nationaal Park de Biesbosch valt- zijn al beginnende plannen om jongeren te betrekken bij de governance van het gebied. Via educatieve programma’s als het ‘Jongeren Advies Bureau’ wordt in een aantal Nationale Parken geregeld het advies van jongeren gevraagd bij actuele vraagstukken. En met name dankzij het programma Junior Rangers wordt in steeds meer natuurgebieden een meerjarige relatie opgebouwd met jongeren uit de omgeving.

Junior Rangers programma

Het Junior Rangers programma is in 2002 door Europarc gestart als proefproject in vier Nationale Parken. Het netwerk is sindsdien uitgegroeid tot ongeveer 75 beschermde gebieden in 15 verschillende landen en er doen in Europa circa 120 Rangers (begeleiders) en 2000 jongeren aan mee. Nationaal Park Weerribben-Wieden is in 2007 gestart met het Junior Ranger programma. In 2011 volgden Nationaal Park Drents-Friese Wold en in 2013 Nationaal Park Lauwersmeer en vervolgens Dwingelderveld, Meinweg en Sallandse Heuvelrug. In nog eens vier andere Nationale Parken zijn er verregaande voorbereidingen om binnenkort met het programma te starten. Met het Junior Rangers programma wil IVN Natuureducatie jongeren stimuleren om zich in te zetten en zich mede verantwoordelijk te voelen voor de beschermde natuurgebieden in hun eigen omgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie, aanvullend fotomateriaal en persverzoeken kunt u contact opnemen met:

Thea Peters, senior projectleider IVN Natuureducatie, coördinator communicatie en educatie van Nationaal Park Weerribben-Wieden, landelijke projectleider Nationale Parken en oprichter en coördinator van het Junior Rangers programma in Nederland.

Mail: t.peters@ivn.nl 
Tel:06-48471112.

Meer informatie over het Europarc Manifest

Meer informatie over het Junior Rangers programma