Landelijke ondersteuning van IVN afdelingen bij het geven van moestuincursus

IVN wil graag mensen betrekken bij natuur en (gezond) voedsel. Daarom ondersteunen we in het voorjaar 2020 IVN afdelingen bij het geven van een moestuincursus.

We willen deze cursus komend groeiseizoen breed onder de aandacht brengen. We bieden IVN afdelingen die de cursus in het voorjaar willen gaan aanbieden wat extra ondersteuning aan. Per afdeling stellen we tot 20 cursusboeken 'Stap voor stap moestuinieren' gratis ter beschikking. Voorwaarde hiervoor is het organiseren van de cursus met start in februari, maart of april 2020. Daarnaast ondersteunen we landelijk bij het werven van deelnemers aan de moestuincursus.

Wil je de cursus binnen jouw afdeling geven? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar Alina Salomon

Wil je meer weten wat de moestuincursus inhoudt? Afdeling Vecht en Plassengebied heeft afgelopen jaar de cursus georganiseerd. Klik hier voor meer informatie.