ModderDag
Kind & Natuur
maandag14mei2018

Een plein vol modder

De smaak te pakken met buiten les geven? Tijdens ModderDag op 29 juni, ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de aarde betekent voor ons dagelijks leven. Het lespakket koppelt leuke modderactiviteiten aan taal, rekenen, wereldoriëntatie en/of kunstzinnige oriëntatie. Zo kan je een plein vol modder gebruiken als rekenoefening. Dit is een voorbeeld van het ondersteunende materiaal speciaal voor scholen dat we bieden bij aanmelding.

Een plein vol modder

Bij deze activiteit gaan de kinderen rekenen met modder. Ze rekenen uit hoeveel modder er nodig is voor een ModderGlijbaan en om het hele plein te bedekken met modder. Ze leren oppervlakte en inhoud berekenen in groepjes van 3-5 leerlingen tijdens de rekenlessen.

Materialen en voorbereiding

  • Per groepje: pen en papier, rekenmachine of computer, meetlint.
  • Bedenk alvast hoe je het schoolplein zou kunnen meten.

Tijdsduur

  • Inleiding: 5 minuten
  • Doen: 20 minuten
  • Nabespreking: 10 minuten
  • Totaal: 35 minuten

Uitvoering

Inleiding: Vertel de leerlingen dat je voor ModderDag graag een ModderGlijbaan wilt maken. Vraag leerlingen hoeveel modder ze daarvoor nodig hebben. De ModderGlijbaan wordt 2 bij 5 meter. Ook zouden we wel eens willen weten hoeveel modder er nodig is om het hele schoolplein met een laag modder te bedekken. Zet beide vragen op het bord. Vraag de leerlingen mee te helpen om het antwoord te vinden.

Doen: De leerlingen gaan met beide vragen aan de slag. Eerst schrijven ze op hoe ze de vragen willen gaan beantwoorden, bijvoorbeeld:

  1. De glijbaan is 5 bij 2 meter met een laag modder van 10 centimeter. Inhoud = lengte x breedte x hoogte. Het wordt 5m x 2m x 0,1 m = 1 m3. Of 500 cm x 200 cm x 10 cm = 000.000 cm3 = 1m3.
  2. Buiten gaan de leerlingen eerst de maten van het schoolplein opmeten. Ze gaan uit van een laag modder van 10 centimeter. Inhoud = lengte x breedte x hoogte. Dan wordt de som….

Laat de groepjes hun aanpak met je bespreken voor ze aan de slag gaan. Kijk samen naar een praktische manier om het schoolplein op te meten (niet alle hoekjes meenemen). Laat de groepjes daarna aan de slag gaan. Zijn er groepjes eerder klaar, laat ze dan bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel extra modder nodig is om de glijbaan 2x zo lang te maken of de laag modder 30 cm dik.

Nabespreking: Bespreek de aanpak en de uitkomsten van de verschillende groepjes klassikaal. Schrijf de uitkomsten van de groepjes op het bord. Welke kloppen en welke niet en hoe komt dat? Laat de groepjes vertellen hoe ze hun berekening hebben aangepakt.

Meld jouw school aan voor ModderDag en ontvang het inspirerende lespakket voor alle leeftijden.