Vrijwilligers

IVN middenin de maatschappij: zo groot mogelijk publiek actief betrekken bij de kwaliteit van de leefomgeving, trots en verbondenheid, bereidheid verantwoordelijkheid te nemen voor duurzame leefomgeving met voldoende ruimte voor flora en fauna.

Friese IVN vrijwilligers hebben in 2017 en 2018 duizenden inwoners en bezoekers in Fryslân in aanraking gebracht met natuur, landschap, leefomgeving en duurzaamheid. Met het aanbieden van excursies, cursussen, lezingen, publicaties en jeugdactiviteiten staat educatie en beleving centraal bij IVN. Daarnaast zetten IVN’ers zich in hun vrije tijd ook in voor monitoring, inventarisaties, beleidsbeïnvloeding en natuurbeheer.

De professionals van IVN Fryslân ondersteunen en adviseren de vrijwilligers en zorgen voor uitwisseling en het verspreiden van kennis.

2017-2018

Afdelingen Friesland

Voorbeelden communicatiemiddelen

 • In 2017 gaf IVN Fryslân alle Friese IVN afdelingen een starterskit om tijdens Slootjesdagen met publiek het waterleven te kunnen ontdekken.
 • Jaarlijks stelt IVN Fryslân de Composiet samen: een boekje met alle Friese IVN activiteiten voor het komende jaar. 
 • De Turegluur is een mobiele vogelkijkhut, omgebouwd tot een klein promotie & doecentrum vol kinderactiviteiten. IVN Fryslân ondersteunt met een kleine financiële bijdrage, communicatie en organisatie.

Voorbeelden bestuurlijke ondersteuning

 • Viermaal bestuurlijk overleg Fryslân - ten behoeve van inspiratie, uitwisseling en afstemming tussen afdelingsbesturen.
 • Bestuurlijke ondersteuning van individuele IVN-afdelingen - doorlopend en vraaggericht traject.
 • Bezoek (jaar)vergaderingen afdelingen.

Voorbeelden opleidingen, trainingen, inspiratie 

 • Workshop ‘(web)teksten schrijven’.
 • IVN Scharrelkids Inspiratiedag - ruim 80 vrijwilligers uit Fryslân, Groningen en Drenthe namen deel aan de aangeboden workshops. Zij deden kennis en inspiratie op over natuurbeleving voor jeugd en jongeren. 
 • Docentencursus ‘leren lesgeven met passie voor mens en natuur’, zodat afdelingen zelf publiekscursussen of trainingen voor vrijwilligers kunnen geven. 
 • Provinciale ‘IVN JeugdBegeleiderCursus’: in 2018 aangeboden in samenwerking met IVN De Wâlden. Tien deelnemers hebben de cursus succesvol afgerond. 

Samenwerking

IVN zoekt bij de uitvoering van haar natuuractiviteiten zoveel mogelijk de samenwerking met andere partijen zoals terreinbeheerders, landschapsbeheer, natuur- en milieufederatie, gemeenten, scholen, zorginstellingen, natuurspecialisten zoals RAVON, SOVON, NIOO-KNAW. 

Midterm Friesland samenwerkingen

2019/2020

 • In mei 2019 startte de IVN WaterGidsenCursus. Het maximale aantal deelnemers deed mee. 
 • In september 2019 startte de IVN NatuurGidsenOpleiding. De opleiding duurt bijna twee jaar en is compleet vernieuwd qua opzet en inhoud. Er is meer aandacht voor duurzaamheid, de belangrijke rol van insecten, ‘nieuwe’ doelgroepen zoals ouderen en zorgbehoevenden. Er was plek voor maximaal 30 cursisten. 
 • Het proces 1IVN (samengaan van de stichting en de vereniging) heeft vanuit zowel de stichting als de vereniging alle aandacht.
 • IVN Fryslân beraadt zich op een nieuwe manier van samenwerking met enthousiaste vrijwilligers (niet afdeling-gebonden).