Over Midterm Fryslân

IVN wil de natuur dichterbij mensen brengen, zodat zij de natuur weer in hun hart sluiten en hier ook beter voor zullen zorgen. Dit draagt bij aan een duurzame samenleving en aan de individuele gezondheid en het welzijn van mensen. IVN verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is.

In Fryslân richten we ons in de afspraken met de provincie op vier programma’s:

IVN Fryslân wil de provincie helpen om gezamenlijke doelen te vertalen naar inwoners. We zetten in op bewustwording en educatie, maar daarbij hoort dat ook daadwerkelijk de schop in de grond wordt gezet.

Leeswijzer 

Op deze pagina’s geven we aan welke werkzaamheden we in 2017 en 2018 konden doen dankzij de basissubsidie van Provinsje Fryslân. Daarnaast hebben we voor vrijwel iedere activiteit medefinanciering gevonden. We kijken ook vooruit naar onze ambities voor 2019/2020.