Jongerenparcticipatie

Honderden jongeren uit het voortgezet onderwijs komen in aanraking met duurzaamheidsthema’s. Via eindpresentaties ook docenten, ouders, bestuurders, medewerkers.

IVN Jongeren Advies Bureau (voorheen Scholen voor Duurzaamheid)

2017/2018


Midterm Friesland water International Geo Water Conference 2018

Accepteer cookies

Midterm Friesland afval

Projecten per school


Bij een aantal scholen organiseren we jaarlijks projecten, bijvoorbeeld:

  • CSG Liudger in Drachten: steenmarter in Nederland, wolf in Nederland, energietransitie Smallingerland (150 eerstejaars).
  • Dockinga College in Dokkum: project in het kader van circulaire economie in opdracht van Dokkumer Vlaggencentrale en gemeente Dongeradeel.

Nationale Parken

  • Drents Friese Wold: jaarlijks project door ongeveer 50 leerlingen van het Stellingwerf College. Hoe maken we het gebied aantrekkelijker voor jongeren, advies over inzet grote grazers, ontwikkeling educatief materiaal voor gezinnen, ontwikkelen natuurkalender.
  • Lauwersmeer: in het kader van de verkiezing van het mooiste natuurgebied onderzocht een klas van Pieter Jelles Kollum toeristische mogelijkheden in het kader van Dark Sky. Zij presenteerden hun resultaten bij het landelijk congres rondom de verkiezingen.
  • De Alde Feanen: 80 leerlingen van Pieter Jelles Montessori ontwikkelden plannen voor marketing en promotie om jongeren naar het gebied te trekken

2019/2020

We zetten de komende jaren in op de volgende onderwerpen:

  • Water, in samenwerking met Wetterskip Fryslân. Het Jeugd Water Congres van 2020 organiseren we samen met Wetterskip Fryslân in en om het Woudagemaal in verband met haar 100 jaar bestaan.
  • Gezonde en duurzame voeding, in samenwerking met Jong Leren Eten
  • Energietransitie, onder meer in samenwerking met Vereniging Circulair Fryslân. We organiseren in 2020 in Leeuwarden het GeoCircle congres. Een aantal Friese scholen doet mee, net als 8-10 scholen uit het buiteland. De buitenslandse leerlingen komen rond het congres een week naar Fryslân. De projecten draaien om circulaire economie. 
  • Afval, in samenwerking met gemeenten