Contact Midterm Fryslân

Neem voor meer informatie over wat IVN Fryslân voor je kan betekenen contact op met Maeike Schraa

Informatie over thema's en projecten van IVN Fryslân is te vinden het provinciale gedeelte van de IVN website

De Friese IVN afdelingen hebben ook allemaal eigen website met meer informatie over hun activiteiten.