Over Midterm Fryslân

IVN wil de natuur dichterbij mensen brengen, zodat zij de natuur weer in hun hart sluiten en hier ook beter voor zullen zorgen. Dit draagt bij aan een duurzame samenleving en aan de individuele gezondheid en het welzijn van mensen. IVN verbindt mens en natuur. IVN Fryslân wil de provincie helpen om gezamenlijke doelen te vertalen naar inwoners. We zetten in op bewustwording en educatie, maar daarbij hoort dat ook daadwerkelijk de schop in de grond wordt gezet.