Mens en Natuur
IVN
zondag19dec2021

Bij grote dromen horen goede vrienden

De toekomstvisie van IVN is ondubbelzinnig: vol inzetten op het herstel van de verbinding tussen mens en natuur. Dat betekent systeemverandering, en daarvoor is samenwerking met
andere partijen essentieel.

IVN is als organisatie heel goed bezig, maar ondertussen gaat het met de natuur in Nederland steeds slechter. Dat was de wrange constatering die IVN deed bij een terugblik op de afgelopen zestig jaar en het opstellen van een meerjarenvisie voor de toekomst.

‘De biodiversiteit neemt nog steeds af. We roeien als het ware tegen de stroom in’, zegt Jelle de Jong, algemeen directeur van IVN. Is het crisis? ‘Ik heb op zich niets tegen dat woord. De ontwikkelingen gaan steeds sneller: onze ecologische voetafdruk is geëxplodeerd, de wereldbevolking neemt fors toe. Maar tegelijkertijd zijn we ook nog nooit zo welvarend geweest als nu. Het is dus niet alleen maar slecht nieuws. Wat er echter wel gebeurd is, is dat onze verbinding met de natuur doorbroken is. En het probleem is dat we dat nog niet als probleem zien.’ Volgens De Jong zijn we op een ‘logisch moment in de tijd’ aangekomen om weer te beseffen dat mens en natuur afhankelijk van elkaar zijn. ‘We moeten niet langer de natuur ondergeschikt maken aan menselijke wensen, maar meebewegen met de natuur. Dat is een omslag in ons denken die grote gevolgen zal hebben voor de economie, de politiek, en op de manier waarop we ons gedragen op de planeet.’

Bij grote dromen horen goede vrienden

Laagdrempelig en dichtbij

Met haar geformuleerde meerjarenvisie zet IVN vol in op het herstellen van die verbinding tussen mens en natuur. Het gaat om niets minder dan systeemverandering, om een maatschappelijke transitie, en dat betekent dat samenwerking met andere partijen essentieel is. ‘Wij hebben bijvoorbeeld de droom dat kinderen elke dag in aanraking komen met natuur’, licht De Jong toe. ‘Dat is meer dan alleen groene schoolpleinen. We denken ook aan de inhoud van de lessen en de lesmethoden. Dat betekent dat je er de scholen bij nodig hebt, de ouders, de PABO, de uitgevers van studiemateriaal, het ministerie van OCW, ga zo maar door. Bij grote dromen heb je goede vrienden nodig, want je kunt het niet alleen.’

Voorbeelden van de partnerschappenBij grote dromen horen goede vrienden die IVN zoekt, en hoe er daarbinnen wordt gedroomd en samengewerkt, zijn in dit Dossier verzameld. Wat is de unieke bijdrage van IVN in die samenwerkingen? ‘We helpen mensen om op een laagdrempelige manier, dicht bij ze in de buurt, met natuur in contact te komen. Met excursies, Tiny Forests, groene zorginstellingen, slootjesonderzoek en al die andere activiteiten.’ Ervaren en leren staan daarbij centraal. ‘Meer nog dan herstellers en tellers zijn we toch vooral vertellers. Die kernrol past goed als het gaat om verbinden met de natuur en we gaan daar fundamenteler naar kijken. Neem de Slootjesdagen. Groot succes, maar we mogen langer stilstaan bij waar het in de kern omgaat. Dat is het kind, dat heel voorzichtig, een beetje nerveus, zo’n waterbeestje uit het netje pulkt. Dat is de ervaring waar het om gaat, dáár ontstaat verbinding.’

Verder lezen?

Dit artikel is onderdeel van het zesdelige Dossier 'Bij grote dromen horen goede vrienden', gepubliceerd in het IVN ledenmagazine Mens en Natuur. Lees de andere delen hier:
2. ‘Buitenspelen is leren leven in het klein’
3. ‘Samen kunnen we een tweede Hoge Veluwe creëren’
4. Een samenleving ‘dooraderd met natuur’
5. Piekervaringen op vakantie
6. Radicaal buiten de kaders denken

Tekst: Paul Q. De Vries
Illustraties: Maartje van den Noort

Mens & Natuur magazine

Mens en natuurDit artikel verscheen eerder in de wintereditie van Mens & Natuur magazine 2021. Wil je ook het Mens & Natuur Magzine ontvangen? Voor € 24 per jaar ben je al lid van IVN en ontvang je naast 4x per jaar ons magazine ook korting in onze webwinkel (geldt niet voor boeken) en kun je gratis of met korting deelnemen aan onze activiteiten, cursussen en workshops.

Ja, ik word lid