IVN ledenenquête resultaten

IVN nodigde in de herfst van 2020 alle leden uit om mee te denken over de meerjarenvisie 2021-2025. Hoe kijk je naar IVN? Hoe betrokken voel je je? En wat kunnen we samen doen om nog meer groene doeners aan IVN te verbinden? Dit zijn de voorlopige conclusies:

 • Men is lid geworden van IVN Natuureducatie vanuit een intrinsieke motivatie en niet vanwege de extra voordelen.
 • Zo’n 400 leden geven aan zich in te willen zetten voor IVN, maar zij willen wel actief benaderd worden door IVN.
 • Impact van corona op activatie lijkt beperkt: leden zijn nog steeds enthousiast om zich voor de natuur in te zetten.
 • Er is veel animo voor het IVN ledenpanel: leden willen graag meedenken en hun mening geven over vraagstukken van IVN.


Voltooide vragenlijsten

3.817 respondenten vulden de ledenenquête volledig in. Dat is 15,5% van de circa 26.000 IVN-leden.

 • De provincie met de meest voltooide vragenlijsten is Noord-Brabant. De provincie met de minste voltooide vragenlijsten is Zeeland (zie linker afbeelding).
 • Maar als we de voltooide vragenlijsten afzetten tegenover het aantal leden in de provincie, dan hebben de provincies Zeeland en Gelderland  naar verhouding de meeste voltooide vragenlijsten (zie rechter afbeelding).
Verdeling voltooide vragenlijsten per provincie

Verdeling voltooide
vragenlijsten in verhouding tot het aantal leden

Meerjarenvisie verdeling Meerjarenvisie verdeling naar rato


Drijfveren en betrokkenheid 

1. Belangrijkste drijfveren voor lidmaatschap

 • 75,5% geeft aan betrokken te zijn bij de (lokale) natuur
 • 65,8% wil een goed doel steunen dat zich inzet voor de natuur
 • 61,3% wil bijdragen aan de missie van IVN Natuureducatie

Meerjarenvisie lid geworden2. Activiteit is niet altijd de drijfveer

 • 61,6% is niet lid geworden om (regelmatig) deel te nemen aan cursussen
 • 45,7% is niet lid geworden om (regelmatig) deel te nemen aan activiteiten

3. Mate van activiteit

 • 51,7% zet zich actief in voor IVN
 • 36,2% zet zich momenteel (nog) niet actief in voor IVN
 • 12,1% staat open om zich actief te willen inzetten bij IVN

4. Mate van betrokkenheid

 • De betrokkenheid bij IVN scoort een rapportcijfer 5,9
 • 68,5% is hier tevreden mee en heeft geen behoefte om verder betrokken te raken bij IVN

Waardering voor extraatjes: geen drijfveer om lid te worden

Meerjarenvisie extrasOp een schaal van een tot vijf: een duimpje is geen belangrijke drijfveer en vijf duimpjes geeft een belangrijke drijfveer aan.

Bekendheid IVN-activiteiten 

We vroegen leden om aan te geven of zij bekend zij met de IVN-activiteiten voor verschillende doelgroepen. De meeste bekendheid is met activiteiten voor kinderen en volwassenen.

   
Kinderen 93,6%
Volwassenen 93,7%
Jongeren 78,2%
Kwetsbare groepen 58,3%
Groene buurtbewoners 56,2%
Recreatieondernemers 61,0%

Als we verder inzoomen op specifieke activiteiten dan zien we de volgende resultaten als het gaat om bekendheid:

 1. Natuurwerkdag (77%). In Drenthe zelfs 84% bekendheid
 2. Nationale Bijentelling (66%)
 3. Cursussen van IVN Cursushuis/Natuuracademie (66%)
 4. Slootjesdagen (65,1%)

De minder bekende activiteiten bij respondenten zijn:

 1. Jong Leren Eeten (17%). In Gelderland is slechts 14% bekend hiermee
 2. #2uur Natuur Challenge (30%)
 3. Schone Rivieren (38%), waarbij logischerwijs percentages rondom de watergebieden/rivieren zoals Zeeland, Limburg, Gelderland beduidend hoger scoren qua bekendheid.

Minst bekende activiteiten Betrokkenheid en inzet van IVN-leden

1. 36% van de respondenten zet zich niet actief in bij IVN

 • 46% van hen is niet in de gelegenheid

 • 21,9% van hen wil alleen deelnemer zijn

 • 32,1% van hen vind het goed om alleen lid te zijn

2. 25,1% van de respondenten die nu passief is, staat ervoor open om zich actief in te zetten voor IVN (12,1% van het totaal)

 • 97,6% geeft een reden op waarom ze zich op dit moment niet actief inzetten.

 • 91% van hen heeft zijn/haar contactgegevens met IVN gedeeld om benaderd te worden.

3. 58,8% van hen is niet (voldoende) bekend met de mogelijkheden om zich in te zetten voor IVN. 
De respondenten geven aan bijvoorbeeld pas net IVN-lid te zijn geworden. Een ander deel geeft aan dat ze nu pas actief willen worden, omdat ze net met pensioen zijn.

4. 46,8% heeft aangegeven zich actief in te willen zetten, maar is nog niet benaderd door zijn/haar IVN-afdeling.

5. Andere belemmeringen

 • 31,8% heeft (momenteel) geen tijd vanwege gezin, werk, etcetera
 • 31,5% geeft aan (nog) niet voldoende kennis van de natuur of vaardigheden te hebben
 • 26,9% ziet geen passende of aansprekende mogelijkheden voor zichzelf binnen het IVN-aanbod
 • 9,7% is tijdelijk inactief vanwege corona

Ledenenquete

Veel animo voor het ledenpanel

 • 33,6% van de respondenten heeft aangeven interesse te hebben om vaker mee te denken met IVN via het ledenpanel.
 • 7,2% van de respondenten heeft aangeven zich meer betrokken te voelen als er (vaker) om hun mening wordt gevraagd.
 • Daarentegen heeft 68,5% van de respondenten aangegeven geen behoefte te hebben om meer betrokken te raken.

Illustraties: Annabella Meijer