Introductie

Sinds 1 april 2021 is IVN weer één organisatie, één vereniging. Deze meerjarenvisie schetst onze gezamenlijke stip op de horizon. Een droom waarin we elkaar vinden. Waaraan we samen willen werken, vanuit ieders kracht en expertise. Vrijwilligers en beroepskrachten. Een droom waarin we bovendien meer mensen willen meenemen. De visie is geen detailkaart met vaste mijlpalen. We geloven dat onze dynamische samenleving om flexibiliteit vraagt en het vermogen ambities vast te houden, maar dat de weg daarnaartoe steeds opnieuw ter discussie staat. Die weg verkennen we stap voor stap. Kortcyclisch. Met een focus op waar we écht het verschil kunnen maken. Deze eerste versie van de meerjarenvisie zal de komende maanden dienen als startpunt van het interne gesprek. Om samen eind 2021 tot een definitieve versie te komen. Een leidraad voor de organisatie.

Deze meerjarenvisie bevat veel ambities, doelen en voornemens. We dromen van een wereld waarin mensen de natuur weer in hun hart sluiten, én reiken met onze tastbare en lokale programma’s handelingsperspectief aan om die wereld een stap dichterbij te brengen.

IVN werkt vanuit vier thema's, met daaronder een sterke basis. Deze basis wordt gevormd door: