Wereld in transitie

De wereld bevindt zich in een snelle transitie. In deze tijd wordt de kloof tussen mens en natuur steeds groter. Gemiddeld zitten kinderen 5 uur per dag achter een beeldscherm. In steden hebben we te maken met overbevolking, (lucht)vervuiling en verstening. Op het platteland speelt de intensieve landbouw een negatieve rol. Klimaatverandering vormt een bedreiging voor het leven van vele miljoenen mensen. De biodiversiteit is de afgelopen honderd jaar met 70 procent afgenomen. De natuur staat wereldwijd onder druk. Daartegenover worden steeds meer mensen zich bewust van het effect van het gebrek aan natuur en biodiversiteit om ons heen.

IVN is ervan overtuigd dat als mensen daadwerkelijk door de natuur geraakt worden, ze er beter voor willen zorgen, dat ze gezonder en gelukkiger worden en zich duurzamer gaan gedragen. Kennisoverdracht alleen is niet genoeg; ons doel is om zoveel mogelijk mensen, jong en oud, de natuur te laten ontdekken en beleven. Als je proeft, ruikt, voelt en ondergaat, blijft de ervaring sterker hangen: dat is onze visie op educatie.

Daarom is er een verandering nodig. We streven naar een wereld waar het contact tussen mens en natuur weer vanzelfsprekend is, waar de achteruitgang van de biodiversiteit is gestopt en duurzaamheid vanzelfsprekend is. In het onderwijs is buiten leren en beleven de norm en het groene schoolplein de standaard. In de gezondheidszorg brengt een groene revolutie mensen sneller herstel en een gelukkiger oude dag. Recreëren in de natuur is (gezins)uitje nummer één en buurten in Nederland worden socialer, gezonder en leuker dankzij natuur op stadsformaat: van buurtmoestuin tot Tiny Forest. In de wereld waar wij voor strijden zijn de mensen gezonder en gelukkiger en is de natuur dichtbij.

Trends in de samenleving

IVN heeft met haar missie en activiteiten een sterke positie in de huidige samenleving. We zien diverse langdurige trends en ontwikkelingen die aansluiten op ons gedachtengoed. Trends waar we de komende vijf jaar nog meer op in zullen spelen. De volgende maatschappelijke trends zijn verweven in onze plannen:

 • Dematerialisering, focus op beleven en ervaren
 • Een leven lang leren
 • Vergrijzing, resulteert in een grote groep mensen met relatief veel tijd
 • Ecologisering, steeds meer aandacht voor onze relatie tot de Aarde
 • Participatie en aandacht voor sociale cohesie
 • Van globaal betrokken naar lokaal en/of regionaal betrokken
 • Toenemende aandacht voor eigen gezondheid en welzijn, een bewuste levensstijl waarvan ook natuur en bewegen in het groen deel uitmaken
 • Biomimicry: leren van de natuur
 • Toenemende aandacht voor duurzaamheid en duurzame oplossingen
 • Herdefiniëring van waarde, niet alles is te vertalen naar geld

Meten is weten

In deze meerjarenvisie schetsen we ambitieuze, maar haalbare doelen. Per thema stellen we indicatoren op die bepalen in hoeverre we onze doelen gehaald hebben. Jaarlijks meten we het bereik en effect van onze programma’s, onze maatschappelijke impact. In de vorm van het aantal actieve IVN-leden, het draagvlak voor natuur onder recreanten, het aantal leerkrachten dat buitenlessen geeft en de aandacht van natuureducatie binnen groene buurtprojecten bijvoorbeeld.

Dat meten doen we niet alleen zelf. We investeren in ons wetenschappelijk netwerk, faciliteren onderzoek en geven bekendheid aan onderzoeksresultaten. Over het effect van natuur in de ouderenzorg bijvoorbeeld, of de invloed van een Tiny Forest op de biodiversiteit. Het onderzoek gebruiken we mede om onze plannen voortdurend te actualiseren en te verbeteren.

Kernwaarden

Alles wat wij doen, doen wij vanuit onze kernwaarden:

 • Dichtbij/persoonlijk: IVN is altijd dichtbij. Lokaal, provinciaal en landelijk. Met IVN ontdek je dat de natuur dichtbij is.
 • Bevlogen: Al onze activiteiten stralen passie uit, bevlogenheid voor het verbinden van mens en natuur. Ons vuurtje kan miljoenen anderen aansteken.
 • Beleven: Hart (verwondering en liefde voor natuur), hoofd (inzicht in hoe het werkt) en handen (handelingsperspectief) staan altijd centraal.
 • Verbinden: Verbinden zit in ons bloed. We zijn in staat om anderen te mobiliseren en faciliteren in het verbinden van mens en natuur.
 • Natuurwijs: Wij inspireren mensen met onze kennis. Niet alleen kennis van natuur en educatie, maar ook van doelgroepen en netwerken.

Meedoen

Deze meerjarenvisie bevat veel ambities, doelen en voornemens. We dromen van een wereld waarin mensen de natuur weer in hun hart sluiten, én reiken met onze tastbare en lokale programma’s handelingsperspectief aan om die wereld een stap dichterbij te brengen.

Doe mee! Dat is onze boodschap en uitnodiging. Wat past bij jou? Elk jaar starten er wel 15 natuurgidsenopleidingen. Dan weet je – na ruim 1,5 jaar – (bijna) alles. Maar niet iedereen heeft zoveel tijd. Je kunt ook wat doen voor kinderen. Na een korte opleiding kun je aan de slag als natuurouder of schoolgids. Je kunt meedoen in een landelijke werkgroep op één van onze thema’s. Maar je kunt ons natuurlijk ook steunen als lid, bedrijfspartner, een donatie doen of incidenteel meedoen bij één van de 170 lokale afdelingen. En dan zijn er nog talrijke nieuwe projecten, zoals in de vergroening van de ouderenzorg of het mooier maken van de wijk met een Tiny Forest, waar je lokaal je handen uit de mouwen kunt steken. Doe mee, samen brengen we de natuur tot leven! Kijk ook op www.ivn.nl/doemee.