Thema's

De meerjarenvisie bestaat uit hoofdstukken over verschillende thema's en werkterreinen die voor IVN belangrijk zijn. Klik hieronder om meer te lezen over de thema's: