IVN Meerjarenvisie
Beleid & Organisatie
vrijdag12mei2017

Over deze meerjarenvisie

Onze meerjarenvisie biedt inspiratie en schetst een stip op de horizon. De visie schetst hoe vrijwilligers en beroepskrachten van IVN, in verbinding met de rest van de Nederlandse samenleving, werken aan de missie van IVN. We geven aan langs welke wegen we onze dromen realiseren. De visie is geen detailkaart, met vaste mijlpalen. We geloven dat onze dynamische samenleving flexibiliteit vraagt en het vermogen ambities vast te houden, maar de weg daarheen steeds opnieuw ter discussie staat. Dat zullen we de komende vijf jaar blijven doen!

Deze visie is niet op een zolderkamer geschreven. Er is gebruikgemaakt van de Ledenenquête IVN2021, de bereikmeting 2015, studiedagen, bijeenkomsten en gesprekken – regionaal en rond landelijke thema’s – waaraan beroepskrachten, vrijwilligers en externen deelnamen. Velen hebben al meegedacht over de visie. Enkelen van hen lichten we in deze meerjarenvisie uit. Zij vormen de brug van het denken naar het doen. Van hoofd, naar hart, naar handen.

Deze meerjarenvisie is vastgesteld door de Landelijke Raad in maart en de Raad van Toezicht in april 2017. De visie wordt jaarlijks vertaald in de jaarplannen en begrotingen. 

Meerjarenvisie IVN 2021

Jelle de Jong, algemeen directeur IVN
Kees de Ruiter, bestuursvoorzitter IVN