IVN Meerjarenvisie
Beleid & Organisatie
vrijdag12mei2017

Educatie

Ons streven is om zoveel mogelijk mensen de natuur te laten ontdekken. Leren door te doen, door zelf te beleven. We raken steeds meer mensen met onze educatie. Jong en oud, analoog en digitaal, laagdrempelig en verdiepend.

IVN is de grootste landelijke aanbieder van natuurcursussen in Nederland. En ook op het gebied van vrijwilligerseducatie hebben we een unieke en belangrijke positie. Door natuur op een beleefgerichte manier over te brengen, enthousiasmeren we mensen voor de natuur. Het aanbieden van cursussen, opleidingen en workshops is grotendeels in handen van de 170 IVN-afdelingen in ons land, die allemaal worden gedragen door vrijwilligers. De Natuurgidsenopleiding is nog altijd het paradepaardje van IVN.

Educatie: basis van IVN

Natuureducatie biedt in deze tijd legio kansen: mensen willen zich hun hele leven blijven ontwikkelen, ze willen gezonder en duurzamer leven, in balans zijn met hun omgeving, van de natuur leren en er inspiratie uit halen. Educatie is voor IVN altijd een middel geweest om nieuwe enthousiaste vrijwilligers aan te trekken en de kwaliteit van cursussen staat hoog in het vaandel. Met de vergrijzing van zowel het cursuspubliek als het vrijwilligersbestand én de wetenschap dat mensen zich niet meer zo snel voor de lange termijn als vrijwilliger aan een organisatie binden wordt dit middel alleen nog maar waardevoller.

Nieuwe manieren van het aanbieden van cursussen, vernieuwing en uitbreiding van het bestaande aanbod en samenwerkingsverbanden met derden zullen de komende jaren centraal staan. Digitale kanalen zijn een aanvullend middel om mensen via nieuwe wegen te interesseren voor de natuur en cursussen van IVN. Hiermee kunnen zowel het bestaande publiek als ook potentieel nieuwe geïnteresseerden bereikt worden.

De opleidingen bieden een stevige basis voor gidsen, de cursussen verdiepen de kennis van publiek, de workshops bieden jong en oud een inkijkje in één specifiek thema en de excursies brengen mensen in aanraking met alles wat onze natuur te bieden heeft.

In 2021...

Versterken wat succesvol is

 • heeft ons cursusmateriaal een inhoudelijke kwaliteitsimpuls gekregen door samenwerking met kennisinstituten, hogescholen, KNNV en andere aanbieders van natuureducatie;
 • baseren we ons educatiebeleid op onderzoek (vrijwilligerstevredenheid-, bereik-, doelgroep-, en marktonderzoek);
 • richten we ons qua marketing en producten op babyboomers. Zij gaan in groten getale met pensioen. Dit is een waardevolle doelgroep voor gidsencursussen maar ook voor mogelijke nieuwe producten als stiltecursussen of creatieve cursussen;
 • zijn blijvend populaire cursussen zoals Planten en Vogels voorzien van nieuw cursusmateriaal, te gebruiken door alle afdelingen. Dit helpt zeker startende cursusteams om de cursussen makkelijker aan te kunnen bieden;
 • is er sprake van een permanent aanbod van nascholing voor natuurgidsen en docenten, met name op didactisch gebied.

Jongere doelgroep en nieuwe vrijwilligers

 • spreken we de behoefte van jongeren en jongvolwassenen aan door bestaande succesvolle educatievormen voor deze groepen uit te breiden (denk aan de korte basiscursussen over natuur/biodiversiteit, vogels en het lokale landschap, en educatieve activiteiten zoals nachtwandelingen, speuren naar slangen, sterrenkijken, etc.) en door nieuwe cursussen te ontwikkelen die natuur en maatschappij nog sterker verbinden (denk aan cursussen op het gebied van stadslandbouw, bij-vriendelijk tuinieren, zelf composteren en natuureducatie speciaal voor asielzoekers);
 • leiden we jongere vrijwilligers op in kortere, flexibelere gidsencursussen zoals een Beleefgidscursus;
 • bereiken we jongeren en nieuwe vrijwilligers via nieuwe vormen van (digitale) educatie. Denk aan een app, game, educatieve filmpjes of andere toepassingen. Daarmee prikkelen we hen om daadwerkelijk de natuur in te gaan.

Digitalisering

 • is het intranet uitgebouwd tot een goed functionerende werkomgeving voor cursusteams en cursisten;
 • hebben we e-learning (educatie middels digitale media) ontwikkeld voor cursussen en korte educatie; De e-learning spreekt ook een jongere doelgroep aan en draagt eraan bij dat onze cursussen eigentijds, inspirerend en belevingsgericht zijn. Zij zorgt voor een efficiëntere verwerking van de lesstof, waardoor het binnenshuis leren verkort wordt en er meer tijd overblijft om buiten in de natuur te leren.
 • is de (digitale) marketing van de cursussen verbeterd;
 • is digitale inschrijving eenvoudig, eenduidig en gebruiksvriendelijk.

Inkomsten educatie

 • bieden we onze didactische educatie en natuurbeleefmethodieken ook aan aan andere aanbieders van natuureducatie en onderwijsopleidingen;
 • hebben we enkele vormen van alternatieve financiering voor opleiden van vrijwilligers getest (denk aan sponsoring, crowdsourcing, betaalde e-learning).
 • is er een sterke koppeling tussen educatieve activiteiten binnen de afdelingen en landelijke (communicatie)campagnes: IVN-campagnes zoals Modderdag, Slootjesdagen en de Moestuintjes worden gebruikt om ‘instapcursussen’ te vermarkten;
 • zijn er richtprijzen vastgesteld voor cursussen en andere educatieve activiteiten.

Duurzaamheid versterken

 • is duurzaamheid een centraal uitgangspunt in het educatie- en cursuswerk;
 • heeft IVN een landelijk goed lopend netwerk met 1.000 IVN’ers (koplopers) die lokaal invulling geven aan duurzaamheid in hun activiteiten. Fora zorgen voor kennisuitwisseling van educatiemiddelen en producten;
 • hebben we onderzocht of een nieuwe cursus op het vlak van natuurontwikkeling en -behoud kansrijk is.
 • is een levendige set van goede voorbeeldactiviteiten voor afdelingen beschikbaar;
 • is duurzaamheid opgenomen als integraal onderdeel van de opleidingen en cursussen van IVN. Een basiscursus kan door afdelingen gebruikt worden voor interne bijscholing en scholing van potentieel nieuwe gidsen.