Natuur in de buurt

IVN wil bijdragen aan een wereld waarin mensen natuurlijke tuinen hebben en samen de wijk, schoolpleinen en zorginstellingen vergroenen. Van een wereld waar groen geen sluitpost is maar een belangrijke prioriteit in de ruimtelijke ordening. Op die manier komen mensen dagelijks met natuur in aanraking en aanleg van meer groen in de steden kan een belangrijke bijdrage leveren aan vergroting van de biodiversiteit.

De verstedelijking is een groot maatschappelijk thema. Mensen trekken weg uit de buitengebieden en concentreren zich in de grote steden en de Randstad. Kinderen groeien op in steden vol bakstenen, waar hun afstand tot de natuur groot is. Steeds meer mensen kiezen voor een ‘onderhoudsvriendelijke’ tuin vol tegels: maar liefst 40 procent van de tuinbezitters heeft een betegelde tuin. Door het gebrek aan groen in de stad, kampen Nederlandse dorpen en steden met hittestress en wateroverlast. 25 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder komt niet vaker dan een paar keer per jaar in de natuur, zelfs als een bezoek aan de tuin wordt meegerekend!

Schakel in het ecosysteem

Als we mensen willen raken met natuur, dan moeten we ze raken waar zij zijn. ‘Plukjes’ groen in de stad, groot en klein, kunnen bijdragen aan nieuwsgierigheid naar de natuur. Alle groene tuinen samen vormen het grootste Nationaal Park van Nederland. Kleine oases in de stad fungeren als groene stapstenen, als springplank naar de natuur buiten de stad. Een belangrijke schakel in het ecosysteem. Ze dragen bij aan het in stand houden van de biodiversiteit, ze zorgen voor klimaatadaptatie, reductie van fijnstof en ze kunnen een belangrijke rol spelen in natuurbeleving en -educatie. Bovendien stimuleert de groene openbare ruimte sociale cohesie: in moestuinen, parken en perkjes komen verschillende generaties, jong en oud, met elkaar in contact. Ten slotte zijn huizen in het groen meer waard dan in vergelijkbare straten zonder groen.

Doelstelling

IVN wordt dé bron van kennis en ervaring waar mensen te rade gaan als ze aan de slag willen met het aanleggen van een groen schoolplein, een schooltuin, een leer-, heem- of pluktuin, een buurtmoestuin, een natuurspeelplaats, een braakliggend terrein, een groen dak of de tuin van een zorginstelling. We verbinden natuurbeleving en -educatie aan de stukjes groen in de buurt, zodat mensen de natuur in de stad daadwerkelijk gaan beleven en waarderen.

In 2021

  • kennen steden een toename van 10 procent aan groene plekken. Groene schoolpleinen, Tiny Forests en andere groene plekken samen zorgen uiteindelijk voor groene buurten;
  • is het aantal IVN-afdelingen dat activiteiten uitvoert die de natuur dichterbij mensen brengt substantieel toegenomen. Bijvoorbeeld met excursies over stadsnatuur;
  • zijn twaalf Gezonde buurten gerealiseerd. In deze buurten vinden meer buurtactiviteiten plaats, komen buurtbewoners vaker in contact met groen en spelen kinderen meer buiten.
  • ontplooit de helft van de IVN-afdelingen activiteiten rondom het vergroenen van tuinen; zoveel mogelijk in samenwerking met KNNV, Vereniging voor Veldbiologie.
  • hebben 100 Nederlandse gemeenten zich aangesloten bij de beweging Operatie Steenbreek die uitgroeit tot een nationale campagne voor vergroening van tuinen en openbare ruimte;
  • vormt natuurbeleving en -educatie een centraal onderdeel van groene plekken. IVN-afdelingen en NME-partners gebruiken deze plekken voor natuurbeleving.

Samenwerking

Rond het thema natuur in de buurt werken we samen met KNNV – Vereniging voor Veldbiologie, Jantje Beton, talloze lokale organisaties en buurtinitiatieven, tuincentra, hoveniers, stadslandbouw, initiatieven voor natuurinclusieve (land)bouw, gemeenten, NL Doet/Burendag, NME-centra en participeren we in Operatie Steenbreek.