Natuur en recreatie

Onze droom is dat de Nationale Parken een markant onderdeel van Nederland worden, en dat ons land behalve om kaas, tulpen en Amsterdam ook bekend komt te staan om haar fantastische natuurgebieden. Daarnaast wil IVN dé natuuropleider in de recreatiesector te worden. Ons doel is dat recreanten in de toekomst actief op zoek gaan naar Gastheren, omdat die erom bekend staan dat ze je de weg wijzen naar de mooiste natuurervaringen.

In de prachtige natuurgebieden die Nederland kent, kunnen mensen daadwerkelijk tot rust komen en betrokkenheid bij natuur en landschap ervaren. In eerste instantie brengt IVN mensen in contact met natuur in de directe leefomgeving, vervolgens verleiden we ze om de Nederlandse top-natuur te beleven, bijvoorbeeld in onze Nationale Parken.

Uitstapjes maken naar de natuur is al jaren de populairste dagactiviteit onder recreanten (RECRON). Ook is natuurrecreatie gunstig voor de economie: toerisme en recreatie in Natura 2000-gebieden leveren per jaar 50 tot 85 miljard euro op.

Betrokkenheid bij natuurgebieden

Ondernemers kunnen de ervaring van bezoekers verrijken door hen te vertellen over de (cultuur)historie, recreatieve voorzieningen of te wijzen op de schaapskooi, bijzondere paddenstoelen of wisenten verderop in het gebied. Dit heeft een positieve impact op de individuele ondernemers en versterkt het imago van het gebied. De cursus Gastheer van het Landschap van IVN biedt ondernemers handvatten om in te spelen op de vraag van recreanten. Ook verzorgt IVN in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in onze Nationale Parken de communicatie en educatie: de website, Facebook, nieuwsbrief, educatie voor jeugd en jongeren, ondersteuning van IVN-vrijwilligers bij hun scholing. Duizenden vrijwilligers in de Parken nemen mensen mee in het verhaal van het gebied, zodat de betrokkenheid bij en kennis van het gebied groeien.

In 2021...

  • zijn Nationale Parken een begrip in Nederland. IVN vertaalt het ‘merk’ en het ‘verhaal’ van de Parken naar inspirerende belevenissen, samen met onze partners. Met natuurbeleving inspireren we behalve jeugd, jongeren, bewoners en toeristen, ook bestuurders en beleidsvormers om zich in te zetten voor de topnatuur;
  • bereiken we jaarlijks steeds meer kinderen en jongeren met onze educatieve programma’s in de Nationale Parken;
  • leiden we jaarlijks minimaal 500 nieuwe recreatieondernemers op tot Gastheer van het Landschap. De cursus ontwikkelt zich tot een meerjarentraject waar terugkomdagen en ‘beleefweken’ onderdeel van uit maken. ‘Founding fathers’ zoals RECRON en Horeca Nederland denken mee;
  • hebben IVN-vrijwilligers een grote rol in de uitvoering van de cursussen Gastheer van het Landschap waardoor ook de binding tussen de ondernemers en de IVN-afdeling groeit. Met hun wandelingen of fietstochten zorgen zij ervoor dat jaarlijks tienduizenden mensen de natuur in het hart sluiten.

Samenwerking

Rond het thema natuur en recreatie werken we samen met honderden recreatieondernemers, brancheorganisaties zoals RECRON en Koninklijke Horeca Nederland, Landal GreenParks, het ministerie van Economische Zaken, Stichting Nationale Parken (en de individuele besturen en overlegorganen van de Nationale Parken) en terreinbeherende organisaties.