Natuur en gezondheid

IVN streeft naar een ‘groene revolutie’ waarin mensen de natuur gaan gebruiken om gezond te blijven en waarin zorginstellingen de natuur benutten voor het herstelproces van hun cliënten. IVN wil de spil zijn binnen het thema natuur en gezondheid in Nederland.

Gezondheid is het belangrijkste thema in een mensenleven, zeker als het even wat minder gaat. In Nederland geven we er circa € 100 miljard per jaar aan uit (twee keer zoveel als in het jaar 2000). In Nederland lijden 4,5 miljoen mensen aan één of meer chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, COPD en depressie- en angststoornissen. De zorgvraag wordt steeds complexer en zwaarder.

Groen doet goed

Gezondheid betekent meer dan de afwezigheid van ziekte. In een gezonde samenleving zijn mensen verbonden met elkaar – jong en oud – en met hun omgeving. IVN wil dat alle mensen in Nederland, ook kwetsbare groepen, toegang hebben tot natuur en natuurbeleving. Die verbondenheid versterkt het draagvlak voor natuur.

Steeds meer onderzoeken onderstrepen de positieve effecten van groen op de gezondheid. Natuur vermindert stress en verkleint de kans op ziektes. Een bezoek aan de natuur leidt tot een vermindering van pijn en negatieve emoties zoals boosheid, vermoeidheid en somberheid. Ook zorgt het voor een toename aan positieve gevoelens en energie. Bovendien nodigt de natuur uit tot bewegen. Gezonde voeding draagt bij aan welzijn en duurzaamheid. Toch is de helende werking van de natuur op onze gezondheid nog nauwelijks algemeen bekend.

IVN is goed op weg om dé partij te worden waar kennis en praktijk over het thema natuur en gezondheid samenkomen. We bieden al verschillende activiteiten om mensen weer in contact te brengen met de helende werking van natuur, bijvoorbeeld met de ‘Natuurkoffer’, ‘Biowalking’, ‘Natuur op recept’, ‘Groene, Gezonde Ziekenhuizen’ en sinds vorig jaar met het landelijke, door de Postcode Loterij ondersteunde programma ‘Grijs, Groen en Gelukkig’ ten behoeve van de vergroening van de ouderenzorg. Ook in de toekomst blijft het wetenschappelijk toetsen van natuurinterventies belangrijk. Zorgprofessionals erkennen immers alleen het effect van natuur op gezondheid als deze gebaseerd zijn op onderzoek.

Doelstelling

IVN wil de natuur integreren in de gezondheidszorg. De zorgbranches waarop we ons richten zijn ziekenhuizen, ouderenzorg, preventie en huisartsen. Daarbinnen richten we ons de komende jaren in eerste instantie op mantelzorgers, de geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, revalidatie & integratie.

In 2021

  • is de groep IVN-afdelingen die activiteiten rond natuur en gezondheid organiseert elk jaar gegroeid. Zij zijn goed ondersteund door de beroepsorganisatie met uitwisseling, kennisdeling, trainingsmodules en aansluiting bij landelijke programma’s;
  • vormen IVN-afdelingen/vrijwilligers en andere betrokkenen bij het thema natuur en gezondheid een hecht netwerk;
  • zijn onze ‘natuurinterventies’ geborgd in het zorginkoopsysteem, zodat iedereen er gebruik van kan maken en onkosten worden vergoed;
  • adviseren we zorgorganisaties en belanghebbenden over de heilzame effecten van natuur;
  • hebben we succesvol lobby gevoerd om geld vrij te maken voor natuurbeleving als vorm van zorg en preventie, en zorgen we dat dit structureel geborgd wordt in ons zorgsysteem;
  • heeft IVN een community opgebouwd binnen de zorgsector, waarin gelijkgezinden die betrokken willen zijn bij een groene revolutie in de zorg participeren. Deze community bestaat uit overheden, onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties, ondernemingen en IVN’ers.

Samenwerking

Rond het thema natuur en gezondheid werken we samen met honderden zorginstellingen, ziekenhuizen, brancheorganisaties, gemeenten, huisartsen en onderzoekers.