Introductie

Deze meerjarenvisie bevat veel ambities, doelen en voornemens. We dromen van een wereld waarin mensen de natuur weer in hun hart sluiten, én reiken met onze tastbare en lokale programma’s handelingsperspectief aan om die wereld een stap dichterbij te brengen.

IVN werkt vanuit vier thema's, met daaronder een sterke basis. Deze basis wordt gevormd door: