Communicatie en fondsenwerving

IVN wil met haar missie en programma’s veel betekenen voor mens en natuur. Daarom streven we ernaar dat veel meer mensen weten wie IVN is, wat IVN voor hen kan betekenen, hoe zij mee kunnen doen en ons kunnen steunen. De stijgende naamsbekendheid, groeiende achterban van vrienden en leden dragen eraan bij dat IVN steeds succesvoller haar missie kan vervullen. 

Ambitie

 • Een sterk IVN-merk en IVN-verhaal wordt door beroepskrachten en vrijwilligers met trots uitgedragen. Onze zichtbaarheid en bekendheid in de samenleving groeien de komende jaren substantieel.
 • We zijn onderscheidend in ons vermogen om via kennis en ervaring mensen te inspireren. Hierop worden we herkend.
 • Onze maatschappelijk basis van leden, actieve vrijwilligers en ‘vrienden’ breidt zich fors uit. Onze achterban groeit en de samenwerking met fondsen en partners maakt het werk van IVN sterker.
 • Op onze vier thema’s – Kind en Natuur, Natuur en Gezondheid, Natuur in de buurt en Natuur en Recreatie (met binnen alle thema’s aandacht voor natuur en duurzaamheid) – maken we inhoudelijk het verschil en we zijn daarop zichtbaar en opinieleidend. We weten mensen dichtbij te raken en te verbinden met IVN. We bouwen aan bloeiende relaties.
 • Communicatie en fondsenwerving dragen in alle uitingen, campagnes en ondersteuning bij aan de groei in samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers.

In 2021...

 • Worden afdelingen en regio’s ondersteund en geadviseerd in hun communicatie.
 • Voelen leden zich geïnformeerd over en betrokken bij ontwikkelingen in strategie en beleid.
 • Is de bekendheid van IVN fors gegroeid. We streven naar een verdubbeling van de ‘geholpen’ naamsbekendheid: van 13% naar 26%.
 • Voeren we een succesvolle persstrategie waarbij we een goed mediaprofiel hebben opgebouwd rond onze kernthema’s.
 • Bereiken onze publiekscampagnes jaarlijks groeiende aantallen mensen, we focussen daarbij op vaste campagnemomenten in het jaar waarop we lokaal (via afdelingen) en landelijk (pers en publiciteit) zichtbaar zijn. Voorbeelden zijn: Modderdag, Slootjesdagen, Paddenstoelencampagne, et cetera. Waar mogelijk betrekken we nieuwe partners om het bereik van deze campagnes te vergroten.
 • Groeit door campagnes en andere activiteiten de kring van relaties jaarlijks met minimaal 20.000. Ook de kring van zakelijke relaties (onderwijs, kinderopvang, zorg) groeit fors. We informeren en boeien deze groep met relevante content, via o.a. aantrekkelijke en doelgroepgerichte nieuwsbrieven.
 • Is ons ledental gegroeid naar ruim 30.000, met jaarlijks ca. 1.500 nieuwe leden erbij. 
 • Werven we actieve vrijwilligers in aansluiting op ons vrijwilligersbeleid (zie hoofdstuk vrijwilligersbeleid). We werken samen met andere (groene) organisaties voor vrijwilligerswerving en -ondersteuning.
 • Stijgen de inkomsten uit fondsenwerving. Vermogensfondsen steunen het werk van IVN met minimaal € 300.000 per jaar.
 • Is onze website nog verder gegroeid als de plek waar mensen met IVN in contact komen en toegang hebben tot een schat aan cursussen, excursies en wandelingen. Afdelingen werken met plezier met een gebruiksvriendelijke afdelingswebsite.
 • Is IVN lokaal, regionaal en landelijk sterk aanwezig op social media en onderhoudt met deze kanalen een bloeiende relatie met een grote en groeiende achterban.
 • Heeft de IVN webwinkel een 100% groei doorgemaakt en is uitgegroeid tot dé plek voor alles wat je natuurbeleving compleet maakt.
 • Is de interne communicatie en binding sterk gegroeid. Ons sociaal intranet Ons IVN is uitgegroeid tot de plek waar beroepskrachten en vrijwilligers op een laagdrempelige en interactieve manier bijeen komen. Hiermee bevorderen we uitwisseling van ervaringen, samenwerking en het delen van kennis en materialen.
 • Werken we in een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke centrale ledenadministratie en maken veel afdelingen gebruik van de incasso-dienstverlening van het Landelijk Bureau.
 • Zijn het ledenblad Mens en Natuur (al dan niet in ‘hard copy’) en onze ledendag nog steeds succesvolle bouwstenen voor informatie, inspiratie en binding aan IVN.
 • Hebben we nieuwe vormen van zichtbaarheid onderzocht en getest, zoals aanwezigheid op (grote) publieksmanifestaties en evenementen.