Enquete IVN 2016-2021 - uitslag

In juli en augustus 2015 konden alle leden van IVN meedoen aan de enquête IVN 2021. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten:

 • Meer dan 2000 leden van IVN vulden de enquête in
 • Dat waren voornamelijk actieve leden (64.2%)
 • De respondenten zijn voornamelijk via een cursus van IVN lid geworden (44.2%)
 • IVN-leden vinden alle thema’s belangrijk. Duidelijk uitschieter is Kind en Natuur. Op de tweede plek komt Natuur en Duurzaamheid  Voor die thema’s zou ook meer aandacht moeten zijn.
 • Versterken van de kwaliteit van het huidige cursusaanbod wordt belangrijker gevonden dan uitbreiding van het cursusaanbod. Een (kleiner) deel van de respondenten ziet graag een uitbreiding naar toegankelijke, basale cursussen.
 • Gerichtheid op het publiek wordt door de leden iets belangrijker geacht dan de gerichtheid op de eigen leden.
 • Er is een duidelijke wens om nieuwe doelgroepen te betrekken. De doelgroepen die hierin het sterkst naar voren komen zijn jongeren (oudere jeugd en jongeren tot 30 jaar).
 • Een grotere naamsbekendheid is gewenst, net als een verjonging van het imago.
 • Een groei van aantal (actieve) leden wordt als belangrijk gezien, vooral van jongere leden. Dat betekent volgens respondenten dat activiteiten meer moeten gaan aansluiten bij de belevingswereld van jongvolwassenen en dat de cultuur binnen afdelingen minder star moet worden.
 • Er is veel draagvlak onder de respondenten voor samenwerking met gemeenten en andere (natuur)organisaties.
 • 44% is voor een fusie met KNNV, landelijk en/of lokaal; 26% houdt het liever bij samenwerking. Bijna 30% heeft nog geen mening.
 • Er is behoefte aan meer samenwerking tussen afdelingen en landelijke raad, evenals tussen afdelingen met beroepskrachten van IVN. Meer korter lijntjes en communicatie.