Over Meerjarenvisie IVN

De meerjarenvisie van IVN biedt inspiratie en schetst een stip op de horizon. De visie schetst hoe vrijwilligers en beroepskrachten van IVN werken aan de missie van IVN.

Vrijwilligersbeleid

IVN streeft naar een vrijwilligersbeleid waarin bestaande en nieuwe vrijwilligers zich welkom en ondersteund voelen.