Management Team

De Stichting IVN bestaat uit ongeveer 150 beroepskrachten. Zij ondersteunen de vrijwilligers van IVN en van andere groene organisaties, verzorgen voorlichting en educatie in 20 nationale parken en treden op als projectleider en regisseur bij talrijke projecten op het gebied van natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie. De organisatie bestaat uit 12 provinciale vestigingen, die verdeeld zijn onder vijf regiodirecteuren.

Management Team IVNBinnen het Landelijk Bureau in Amsterdam zijn de afdelingen Communicatie & Fondsenwerving, P&O en Financiën & ICT gevestigd. Het MT van IVN is als volgt samengesteld:

Management Team IVN

  • Jelle de Jong - Algemeen directeur

  • Wander van der Kolk - Directeur Communicatie, Marketing & Programma’s

  • Ron Schaasberg - Manager Financiën & ICT
  • Petra Schut - Regiodirecteur Noord-Holland en Utrecht
  • Mark Tuit - Regiodirecteur Drenthe, Friesland en Groningen
  • Joline de Weerdt - Regiodirecteur Gelderland, Overijssel en Flevoland
  • Daphne Teeling - Regiodirecteur Zuid-Holland en Zeeland
  • Renske Visscher - Regiodirecteur Limburg en Noord-Brabant