Lid Raad van Toezicht

IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is op zoek een lid voor de Raad van Toezicht dat vanuit inhoudelijke kennis en betrokkenheid wil bijdragen aan de missie van IVN. Voor deze vacature zoeken we naar een kandidaat met specifieke deskundigheid op het gebied van human resource.

Lid Raad van Toezicht (focus Human Resources) 

De functie

Leden van de Raad van Toezicht zien toe op de uitvoering van het beleid van IVN. Voor de vacature zoeken we met name naar een kandidaat die vanuit de belangen van medewerkers en vrijwilligers opereert en ons helpt de juiste balans te houden tussen de beroeps- en vrijwilligersorganisatie.

Als lid van de Raad van Toezicht heb je de volgende taken:

 • Toezicht houden op het beleid van de vereniging;
 • Vanuit een wervende en enthousiasmerende houding zorgen voor een netwerk met relevante actoren binnen en buiten de vereniging;
 • Toezicht houden op het personeelsbeleid en het “in veilige handen” beleid van IVN;
 • Aanspreekpunt voor en regulier overleg met de ondernemingsraad van IVN.
   

Jouw profiel/belangrijke competenties 

 • Inspirerend en coachend
 • Verbindend en onafhankelijk
 • Bij voorkeur: ervaring in een toezichthoudende functie en een visie op modern toezicht.
 • Kennis en ervaring op het terrein van human resource.
 • Visie op de ontwikkeling van een vereniging met beroepskrachten en vrijwilligers.
 • Enthousiasme voor de visie en het werk van IVN.

De Raad van Toezicht bij IVN 

De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar. Leden van de Raad van Toezicht participeren zo mogelijk ook in vergaderingen van de Landelijke Raad. De gemiddelde tijdsbesteding voor een lid van de Raad van Toezicht is één dag per maand. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar met een mogelijke verlenging van nogmaals drie jaar. De functie is onbezoldigd. De door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van IVN  gemaakte onkosten worden vergoed.

Over ons

IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen in aanraking te brengen met de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. Daarom verbinden we hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals Kind & Natuur, Natuur in de Buurt, Natuur & Gezondheid en Natuur & Recreatie. Dit doen we met meer dan 27.000 betrokken leden, vrijwilligers en een enorm netwerk van groene partners. Bij IVN werken ruim 160 collega’s vanuit provinciale vestigingen en het Landelijk Bureau in Amsterdam.

Samengevat

Wij nodigen je uit om een mooie organisatie met gemotiveerde en deskundige vrijwilligers en beroepskrachten en een maatschappelijk relevante missie verder te laten groeien. Er ligt een uitdagend takenpakket klaar dat je samen met een gedreven, veelzijdige en collegiale Raad van Toezicht aan gaat pakken.  

Interesse?

Vul het sollicitatieformulier in en upload je motivatie en cv in PDF ter attentie van Rob Meijers, verenigingssecretaris.  Je reactie ontvangen we graag uiterlijk 3 oktober 2021. Voor vragen kan je contact opnemen met Rob Meijers, verenigingssecretaris, 06-29329489, r.meijers@ivn.nl.