Landelijke Raad

De Landelijke Raad is ‘het verenigingsparlement’ van IVN. De bestuursvoorzitter van IVN (zie Landelijk Bestuur) zit de vergaderingen van de Landelijke Raad voor. De Landelijke Raad komt vier keer per jaar bijeen om te praten over het beleid van IVN. Een belangrijk onderwerp is het Meerjarenbeleid en de daarop gebaseerde Jaarplannen (met begroting).

De 170 afdelingen van IVN zijn verdeeld in 20 regio’s. Elke regio stuurt één vertegenwoordiger naar de Landelijke raad. De stemverhoudingen zijn – als er moet worden gestemd - gebaseerd op het aantal IVN-leden in een regio. Ook landelijke ‘werkgroepen’ – zoals jongerenorganisatie WoesteLand en het IVN Cursushuis - zijn vertegenwoordigd in de Landelijke Raad. De Landelijke Raad benoemt/kiest de leden van het Landelijk Bestuur.

Het Landelijk Bestuur en de Landelijke Raad van de vereniging IVN worden ondersteund door een verenigingssecretaris. Deze bereidt vergaderingen voor, ontwikkelt nieuwe voorstellen voor beleid en maakt verslagen van bijeenkomsten. Verenigingssecretaris is: Rob Meijers