'Laat jouw buurt zoemen. Bijvriendelijk tuin- en groenonderhoud voor vrijwilligers.'

Bedankt voor je inschrijving van de cursus ‘Laat jouw buurt zoemen. Bijvriendelijk tuin- en groenonderhoud voor vrijwilligers’. Je krijgt een bevestiging van je inschrijving per e-mail toegezonden.

Nederland Zoemt
Deze cursus wordt aangeboden in het kader van het project Nederland Zoemt. Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.