Klimaateducatie met impact
Duurzaamheid
woensdag13jan2021

Klimaattrainer Marieke over de online cursus

De online variant van de IVN Klimaatcursus De Groene Verandering geniet grote belangstelling. Vanwege de coronamaatregelen kunnen groepen niet meer eenvoudig samenkomen. Via Zoom is dit wel mogelijk. IVNer en klimaattrainer Marieke Lammers startte eind 2020 zelfs met haar zesde groep van dit jaar. Lachend vertelt ze: “Het is bijna lopende band werk.” Voor januari en maart 2021 staan er ook cursussen op de planning.

Nu in deze coronatijd veel zaken tot stilstand komen, wordt de invloed van de mens op het klimaat en het klimaat op de mens steeds zichtbaarder. Aan het grote aantal deelnemers van de klimaatcursus is ook te zien dat de belangstelling hiervoor toeneemt. We hebben merkbaar behoefte aan bezinning over hoe we met het klimaat en de natuur om gaan. Het idee ontstond van de online klimaatcursus was geboren. Er meldden zich zoveel deelnemers dat besloten is om de cursus minimaal vijf keer per jaar aan te bieden.  Docente Marieke Lammers is nu in december bezig de zesde groep te trainen. “Ik heb al 150 deelnemers voor mijn neus gehad. De groepen bestonden uit 15 tot 25 deelnemers. De cursisten komen uit het hele land. Bij een offline cursus komen ze vaak uit dezelfde regio.” Die diversiteit spreekt haar aan. “Ik kan Fries verstaan en ook Limburgs. Ik vind het internet een fijn medium. Je hoeft nergens heen. De cursus geven, kan gewoon vanuit huis. De deelnemers zijn van alle leeftijden. Ik heb vijftigplussers en jongeren. Niet iedereen kent middelen als mentimeter al, maar ik merk dat iedereen na wat uitleg mee kan doen. Er wordt nog wel gekeken of er meer activerende werkvormen ontwikkelt kunnen worden en de online variant uitgebreid kan worden met twee modules uit de fysieke cursus.” De online training bestaat nu uit zes bijeenkomsten. Lammers: “Ook voor begin 2021 staan er al weer twee nieuwe cursussen gepland.”

De cursus is geschikt voor iedereen. Deelnemers hoeven geen voorkennis over het klimaat te hebben. Het enige wat nodig is, is de motivatie om samen te leren en een steentje bij te dragen richting verduurzamen. Lammers: “Ik merk dat de cursus mensen met heel diverse vooropleidingen en interesses aantrekt. De motivatie is opvallend groot. In juli in de weken met tropische hitte zag ik hoe mijn cursisten die in Denemarken, Hongarije en overal in Nederland waren zwetend met hun laptop heen en weer liepen op zoek naar koelte. Maar ze wilden doorgaan en zaten elke week weer klaar om over het klimaat na te denken.”

De IVN Klimaatcursus plaatst klimaatverandering in een breed perspectief en legt verbanden tussen klimaat, natuur en duurzaamheid. Er wordt ingegaan op de huidige stand van zaken rondom klimaatverandering en gekeken naar de wisselwerking tussen menselijk handelen en het veranderend klimaat. Naast informeren heeft deze cursus ook het doel om mensen handvatten te bieden om zelf in actie te komen. Met kennis over hun ecologische voetafdruk, klimaatcommunicatie en klimaatrechtvaardigheid gaan de cursisten zelf aan de slag met een actieplan. “Ik herinner me Martine Melchers uit Nijmegen die na de cursus begonnen is met een winkel met lokale, duurzame producten”, vertelt Lammers. “Er was ook een cursist die thuis een circuit voor grijs water heeft aangelegd. Een ander maakte plannen om natuurworkshops voor kinderen te ontwikkelen. Het valt me op dat mensen die zich voor deze cursus opgeven ook echt met verandering aan de slag willen gaan.”