Wat doet IVN

IVN is gespecialiseerd in de relatie tussen Kind en Natuur. Wij begeleiden, adviseren, coachen en trainen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang. Wij leggen verbindingen tussen onderwijs, opvang en opvoeding. Wij maken daarbij gebruik van de kennis en ervaring die we in nationale en internationale netwerken en projecten opdoen. We sluiten aan bij de actuele ontwikkelingen in de sector kinderopvang. IVN organiseert jaarlijks de landelijke conferentie Kind & Natuur - Groen in onderwijs, opvang en opvoeding. Ook organiseert IVN excursies langs groene voorbeeldloctaties: Kind & Natuur on Tour.

Ook is IVN partner van het Nature Action Collaborative for Children, van waaruit ModderDag naar Nederland is gehaald. IVN promoot de jaarlijkse ModderDag, waarmee we het buiten spelen in de natuur waarbij je vies mag worden op de agenda zetten. In 2016 deden meer dan 125.000 kinderen mee!

Met een goede invulling van natuurbeleving vergroot de kinderopvang haar kwaliteit. Door natuurbeleving in te bedden in alle lagen van de organisatie geeft de kinderopvang op serieuze wijze invulling aan haar taak als mede-opvoeder van toekomstige generaties.