Natuur in de kinderopvang

Groene kinderopvang zit in de lift, en niet voor niets... Natuurbeleving in de kinderopvang is onmisbaar voor een gezonde en evenwichtige  ontwikkeling van kinderen. Natuur krijgt daarom niet alleen veel aandacht in de Pedagogische Kaders, in vele beleids- en werkplannen van de sector is Groen een belangrijk onderdeel.

Een positieve houding van pedagogisch medewerkers, draagvlak onder het management en een natuurrijke omgeving zijn een paar randvoorwaarden voor Groene kinderopvang. Ook de rol van ouders, de plek in het beleid van de organisatie en de inbedding in de opleidingen dragen bij aan het effect van natuurbeleving.

IVN en Groene kinderopvang

IVN is gespecialiseerd in de relatie tussen Kind en Natuur. Wij begeleiden, adviseren, coachen en trainen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang. Wij leggen verbindingen tussen onderwijs, opvang en opvoeding. Wij maken daarbij gebruik van de kennis en ervaring die we in nationale en internationale netwerken en projecten opdoen. We sluiten aan bij de actuele ontwikkelingen in de sector kinderopvang. IVN organiseert jaarlijks de landelijke conferentie Kind & Natuur - Groen in onderwijs, opvang en opvoeding. Ook organiseert IVN excursies langs groene voorbeeldloctaties: Kind & Natuur on Tour.

Ook is IVN partner van het Nature Action Collaborative for Children, van waaruit ModderDag naar Nederland is gehaald. IVN promoot de jaarlijkse ModderDag, waarmee we het buiten spelen in de natuur waarbij je vies mag worden op de agenda zetten. In 2016 deden meer dan 125.000 kinderen mee!