Natuur in de kinderopvang

Groene kinderopvang zit in de lift. Buiten zijn, vrij spelen in het groen en onbevangen de natuur ontdekken helpt kinderen in de ontwikkeling van hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit. Steeds meer ouders kiezen dan ook graag voor Groene kinderopvang.

Groen is voor de kinderopvang een manier om de kwaliteit te verhogen en om zich positief te onderscheiden. Maar hoe pak je het aan? Op welke manier realiseer je een positieve houding bij pedagogisch medewerkers? Hoe ziet een uitdagende groene speelleeromgeving eruit? Richt je je op een keurmerk? Ga je voor Gezonde kinderopvang?

IVN helpt deze en andere vragen rond Groene kinderopvang te beantwoorden. Zodat we samen kunnen bijdragen aan een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van onze kinderen.

IVN en Groene kinderopvang

IVN is gespecialiseerd in de relatie tussen Kind en Natuur. Wij begeleiden, adviseren, coachen en trainen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang. Wij leggen verbindingen tussen onderwijs, opvang en opvoeding. Wij maken daarbij gebruik van de kennis en ervaring die we in nationale en internationale netwerken en projecten opdoen. We sluiten aan bij de actuele ontwikkelingen in de sector kinderopvang. IVN organiseert jaarlijks de landelijke conferentie Kind & Natuur - Groen in onderwijs, opvang en opvoeding.

Ook is IVN partner van het Nature Action Collaborative for Children, van waaruit ModderDag naar Nederland is gehaald. IVN promoot de jaarlijkse ModderDag, waarmee we het buiten spelen in de natuur waarbij je vies mag worden op de agenda zetten. Jaarlijs doen er zo’n 130.000 kinderen mee!