Junior Rangers
Beleid & Organisatie
donderdag13dec2018

Minister Schouten ontvangt Europarc Jongeren Manifest

Oproep tot het structureel betrekken van jongeren bij de Nationale Parken en andere natuurgebieden in Nederland.

Op donderdag 13 december ontving minister Carola Schouten in Den Haag het Europarc Jongeren Manifest van drie IVN-Junior Rangers. De Junior Rangers vertelden enthousiast over het programma waar zij een grote inbreng in hebben gehad. De minister spoorde hen aan zich goed te laten zien via de media. 

JR - Europarc Jongeren manifest 2Europarc Jongeren Manifest
Het manifest is geschreven door jongeren uit heel Europa en vormt een bron van ideeën en inspiratie voor beleidsmakers in beschermde natuurgebieden en plattelandsgemeenschappen om de betrokkenheid van jongeren te waarborgen. Het manifest is een eerste stap in de strategie om jongeren structureel te
betrekken bij de Nationale Parken en andere natuurgebieden in Nederland.
Jongeren spelen een belangrijke rol bij het beschermen van onze beschermde gebieden: zij zijn de beslissers van morgen en zij zijn in staat om vandaag al de weg te wijzen naar een duurzame toekomst van onze Nationale Parken. Het is van vitaal belang dat jongeren betrokken raken bij de governance van beschermde gebieden, zodat zij hun ideeën en perspectieven kunnen delen over de kwesties die van invloed zijn op natuur, cultureel erfgoed en hun toekomstige ontwikkeling.

Betrekken van jongeren
Bestuurders van Nederlandse Nationale Parken en andere natuurgebieden willen jongeren beter en structureler betrekken. De Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek bijvoorbeeld – waaronder de Nationale Parken Drents-Friese Wold en Dwingelderveld vallen - heeft inmiddels aangegeven dat ze graag de stem van jongeren wil horen bij allerlei besluiten en ontwikkelingen.
Ook in NLDelta- waarin Nationaal Park de Biesbosch valt- zijn al beginnende plannen om jongeren te betrekken bij de governance van het gebied. Via educatieve programma’s als het ‘Jongeren Advies Bureau’ wordt in een aantal Nationale Parken geregeld het advies van jongeren gevraagd bij actuele vraagstukken. En met name dankzij het programma Junior Rangers wordt in steeds meer natuurgebieden een meerjarige relatie opgebouwd met jongeren uit de omgeving.

JR - Europarc Jongeren manifest 3

Junior Rangers programma
Het Junior Rangers programma is in 2002 door Europarc gestart als proefproject in vier Nationale Parken. Het netwerk is sindsdien uitgegroeid tot ongeveer 75 beschermde gebieden in 15 verschillende landen en er doen in Europa circa 120 Rangers (begeleiders) en 2000 jongeren aan mee. Nationaal Park Weerribben-Wieden is in 2007 gestart met het Junior Ranger programma. In 2011 volgden Nationaal Park Drents-Friese Wold en in 2013 Nationaal Park Lauwersmeer en
vervolgens Dwingelderveld, Meinweg en Sallandse Heuvelrug. In nog eens vier andere Nationale Parken zijn er verregaande voorbereidingen om binnenkort met het programma te starten. Met het Junior Rangers programma wil IVN  Natuureducatie jongeren stimuleren om zich in te zetten en zich mede verantwoordelijk te voelen voor de beschermde natuurgebieden in hun eigen omgeving.

Download - JR - Europarc Jongeren Manifest 2018 - Nederlands

Download -JR - Europarc Youth Manifest 2018 - Engels
NP samenwerkingsverband logo