Voorwoord

Beste natuurliefhebber,

IVN wil de natuur weer in de harten van mensen brengen. We willen mensen plezier, verwondering en ontspanning laten ervaren in de prachtige natuur die ons land nog steeds rijk is. Want als mensen meer over de natuur weten, gaan ze er meer van houden en er ook beter voor zorgen. En als wij beter voor de natuur zorgen, zorgt zij weer beter voor ons. Zo kunnen toekomstige generaties blijven genieten van mooie natuur én van schone lucht, schoon water en gezond voedsel.

Om de natuur weer in de harten van mensen te brengen richt IVN zich op vier thema’s. Ook in 2017 hebben we in elk van die domeinen weer veel kunnen bereiken.

Onze eerste prioriteit is om kinderen in contact te brengen met natuur. Kinderen bevinden zich in een ‘natuurgevoelige’ periode en zijn de volwassenen van de toekomst. Ruim 100 afdelingen organiseerden talloze activiteiten. Kinderen verwonderden zich over het waterleven tijdens de Slootjesdagen of kregen samen met hun ouders ondersteuning van IVN bij het opkweken van de Albert Heijn moestuintjes. Ondertussen breidt de succesvolle IVN scholennetwerk in Drenthe zich steeds verder uit naar Groningen en Friesland.

Onze tweede prioriteit is om mensen te raken met natuur in de directe leefomgeving. Samen met Jantje Beton startten we met het door VWS gefinancierde programma ‘Gezonde Buurten’. Met kinderen en buurtbewoners doen we een ‘buurtsafari’ als basis voor een gezamenlijk verbeterplan op weg naar een groene en gezonde buurt. Ook diverse Tiny Forests, ‘snelgroeibosjes’ ter grootte van een tennisbaan, hielpen mee. Onderzoek van Wageningen Universiteit, met hulp van vrijwilligers en kinderen, liet zien dat zo’n binnenstedelijk bosje een grote bijdrage levert aan de plaatselijke biodiversiteit.

De derde pijler van onze strategie is ‘Natuur en Recreatie’. Tienduizenden mensen namen weer deel aan natuurexcursies in de mooiste natuurgebieden van Nederland. Met IVN-vrijwilligers als ambassadeurs en na afloop een lekker kopje koffie bij een van de door IVN opgeleide ‘Gastheren van het Landschap’. In 2017 reikten we de 2500e ondernemer dit diploma uit.

Vanuit de vierde pijler zien we ontspanning, welzijn en gezondheid als de rode draad door al onze programma’s. Op meer dan 60 locaties waren we actief met ons programma ‘Grijs, Groen en Gelukkig’. Steeds meer zorginstellingen zien natuur als een belangrijke bondgenoot ter bevordering van gezondheid en welzijn.

In de Meerjarenvisie IVN2021 verwoordden we onze ambities om bij te dragen aan een ‘systeemverandering’ – op weg naar groene wijken, groene scholen en groene zorg.

Ten slotte gaat al onze lof uit naar de duizenden vrijwilligers die vanuit 170 afdelingen weer zo’n honderdduizenden mensen actief de natuur hebben laten beleven. Ook afgelopen jaar groeide ons ledenaantal, inmiddels tot 24.000. Dat vinden wij iets om trots op te zijn!

We kunnen terugkijken op een geslaagd jaar en gaan vol frisse energie de toekomst tegemoet.

Jelle de Jong (directeur IVN) en Kees de Ruiter (landelijk voorzitter IVN).

Kees de Ruiter zwart wit

Jelle de Jong zwart wit