Natuur in de buurt

Hoe groot is een buurt precies? Of je nou met zijn vijfhonderden of duizenden bent, een buurt voelt als een sociale eenheid. Dat groepsgevoel kan enorm worden versterkt met meer groen. Daarom heeft IVN in 2017 weer stevig ingezet op de uitvoering én verdere ontwikkeling van het thema Natuur in de Buurt. Zo helpt IVN buurtbewoners, scholen, gemeenten en organisaties om samen te zorgen voor meer natuur in de buurt. Dan kan iedereen gezonder en prettiger leven. 2017 was een belangrijk ontwikkeljaar voor het verbinden van verschillende losse projecten en zo meer focus te brengen in buurtaanpakken.

Infographic Natuur in de buurt 2017

Groen aan de buurt

Een bloemenweide planten, een klompenpad aanleggen, tuinen onttegelen of een speciale nestelwand bouwen voor ijsvogels naast dat slootje om de hoek. IVN kende al deze projecten al afzonderlijk en knoopte ze in 2017 aan elkaar in een pilotproject voor een buurtaanpak mét bewoners. Zeven gemeenten in de provincie Utrecht startten met ideeënavonden over het vergroenen van de publieke ruimte. Een gemeente als Eemnes was verrast over de hoeveelheid initiatieven van bewoners en hun bereidheid om daar zelf aan mee te werken. IVN legde zo de basis om ook in andere buurten bewoners uit te nodigen en biedt buurten budget, kennis en ervaringen om hen op weg te helpen.

Natuur aan de buurt

Gezonde Buurten

Dat groen om je heen uitnodigt tot meer beweging, meer rust en minder stress is natuurlijk gezond. Maar er zit ook een sociale component aan het vergroenen van buurten. Een verharde wijk is vaak ook sociaal verhard. Daar wil IVN verandering in brengen met fysieke vergroening én groene activiteiten in de buurt.Gezonde buurten In aantrekkelijke parkjes, speelnatuur of Tiny Forests ontmoeten mensen elkaar buiten. Dat gebeurt ook als buren gezamenlijk bloembollen planten, zwerfafval opruimen of een moestuin beginnen. Samen met Jantje Beton en financieel ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport startte IVN in 2017 het programma ‘Gezonde Buurten’. Van de zeventig aanmeldingen selecteerde IVN zes gemeenten, verspreid over stedelijk en landelijk Nederland. In 12 van hun buurten is een pilotproject gestart. Dat wordt in 2018 nog verder uitgebreid.

Tiny Forest

De oppervlakte van een tennisbaan is niet groot, maar je kunt je er heel veel mee. Dat bewijzen de Tiny Forests. Met een hoge biodiversiteit en een plantmethode uit India kan zo’n minibos in de buurt bijvoorbeeld hittestress voorkomen, lucht zuiveren, water opvangen en buurtbewoners gezonder maken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over sociale cohesie en educatie. Zeven verschillende gemeenten verwelkomden in 2017 een Tiny Forest in hun midden. Vaak helpen schoolklassen met bomen planten en blijven de kinderen betrokken bij het onderhoud, met Tiny Forest lesmateriaal en een aan het bos grenzend buitenleslokaal.

IVN zorgde in 2017 voor een al vaak gedownload handboek om makkelijk meer Tiny Forests mee aan te leggen. Tegelijkertijd is er een aanvraag ingediend voor een in 2018 toegekende subsidie van de Nationale Postcode Loterij om het concept verder uit te rollen. 250 kinderen gingen aan de slag als Wachter in een Tiny Forest.

Accepteer cookies

Nederland Zoemt

Wie Zeist binnenrijdt ziet het zo: deze gemeente zorgt voor haar bijen. Een plaatsnaambordje in de huisstijl van Nederland Zoemt bewijst dat Zeist een van de inmiddels 20 gemeenten is die door IVN zijn erkend als bijvriendelijk. Zeist doet bijvoorbeeld aan bijvriendelijk bermbeheer en maakt bewoners bewust van het belang van bijen.

Met LandschappenNL, Natuur en Milieu en Naturalis startte IVN in 2017 het project Nederland Zoemt, om de levensomstandigheden van de wilde bij te verbeteren. Er kwam een digitaal lespakket voor middelbare en basisscholen over bijen en een cursus voor groenvrijwilligers en ambtenaren om met bijvriendelijke burgerparticipatie om te gaan. Verder startte IVN lesmodules over de bij op het Wellantcollege – de grootste opleider voor professionele groenbeheerders – en werd alles in de steigers gezet voor de eerste Nationale Bijentelling.

Nederland Zoemt