Landelijk Bestuur & Raad

Landelijk Bestuur

Het Landelijk Bestuur van de vereniging bestaat uit (maximaal) negen leden. De meeste leden komen voort uit de vereniging, er zijn ook enkele zetels gereserveerd voor deskundigen op persoonlijke titel. De voorzitter van het Landelijk Bestuur is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van de beroepsorganisatie (Stichting IVN). De bestuursleden worden benoemd door de Landelijke Raad. De voorzitter wordt – op voordracht van het bestuur – in functie benoemd. Het bestuur wijst zelf een penningmeester en desgewenst een secretaris aan. Het Landelijk Bestuur komt circa zes keer per jaar bijeen, daarnaast is er een dagelijks bestuur. Het Bestuur bereidt het verenigingsbeleid voor en draagt zorg voor de uitwerking daarvan. Jaarlijks maakt het bestuur een Jaarplan met begroting. Bovendien vertegenwoordigt het Bestuur IVN extern.

Het Landelijk Bestuur maakt ook toekomstplannen (Meerjarenbeleid) voor IVN. Afdelingen en regio’s denken daarover mee. Bestuursleden bezoeken regelmatig regiovergaderingen. Het Landelijk Bestuur bestond begin 2017 uit Kees de Ruiter, Nynke Runia, Rolf Boersma, Anita Talens, Sandra Norder, Jan Hermans, Herman de Meijer en Job van den Assem. Tot ons verdriet moesten we in de loop van het jaar afscheid nemen van onze penningmeester Anita Talens. Anita, ook zeer actief binnen IVN Almere, overleed in januari 2018 op veel te jonge leeftijd.

Het bestuur nam in 2017 ook afscheid van Job van den Assem en Sandra Norder - beiden na hun eerste termijn - en van Herman de Meijer en Jan Hermans, na twee termijnen. Bart Franken, Henk Mirck en Miranda Engelshoven werden benoemd in de ontstane vacatures. De vacature van penningmeester kon nog niet worden vervuld. Eind 2017 bestond het bestuur uit: Kees de Ruiter (voorzitter), Nynke Runia, Rolf Boersma, Miranda Engelshoven, Bart Franken en Henk Mirck. Rien Cardol is landelijk verenigingssecretaris.

Landelijke Raad

De Landelijke Raad is het ‘verenigingsparlement’ van IVN. De Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 22 verenigingsregio’s en onze jongerenorganisatie WoesteLand. De voorzitter van IVN, Kees de Ruiter, leidde op verzoek van de Landelijke Raad de vergaderingen. In 2017 kwam de Landelijke Raad zoals gebruikelijk viermaal bijeen. Veel aandacht vroeg het traject om te komen tot nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement voor de vereniging. In de decembervergadering werd dit traject afgerond met de vaststelling van een nieuw modelstatuut voor de afdelingen. Het Landelijk Bestuur wordt benoemd door de Landelijke Raad. Het bestuur bereidt het verenigingsbeleid voor en draagt zorg voor de uitvoering.

De 170 afdelingen van IVN zijn verdeeld in 22 regio’s. Elke regio stuurt één vertegenwoordiger naar de Landelijke Raad. De stemverhoudingen zijn gebaseerd op het aantal IVN-leden in een regio. Ook jongerenorganisatie WoesteLand heeft een vertegenwoordiger. Landelijke werkgroepen en commissies, zoals het Cursushuis en de Natuurontdekkers, bezoeken regelmatig de Landelijke Raad.

Verenigingssecretaris

Het Landelijk Bestuur en de Landelijke Raad worden ondersteund door een verenigingssecretaris. Deze bereidt vergaderingen voor, ontwikkelt nieuwe voorstellen voor beleid en maakt verslagen van bijeenkomsten. Verenigingssecretaris is Rien Cardol.