Voorwoord

Beste natuurliefhebber,

Ook in 2016 zijn we weer een stukje dichter bij onze doelstelling gekomen om de natuur in de harten van alle mensen in Nederland te brengen.

Om te beginnen noemen we de succesvolle Albert Heijn Moestuincampagne, waarvan IVN in 2016 het eerste jaar educatiepartner was. IVN helpt graag om de 50 miljoen potjes die in het voorjaar over de toonbank gaan uit te laten groeien tot echte tomaten of kleurrijke goudsbloemen. In een tijd waarin kinderen ver van de natuur opgroeien, dragen we daarmee bij aan wat voor veel kinderen hun eerste echte natuurervaring zal zijn. Reden voor ons om dit project nog een jaar voort te zetten. We zijn er trots op om met zo'n grote partner als Albert Heijn samen te werken.

Een ander paradepaardje uit 2016 is Grijs, Groen en Gelukkig, dat we afgelopen jaar verder hebben kunnen uitvouwen. Met 22 zorginstellingen hebben we meerjarige samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, waardoor we uiteindelijk 10.000 ouderen een groene, gelukkige en gezonde oude dag hopen te bezorgen.

Ook de fusie met Veldwerk Nederland werd afgelopen jaar gerealiseerd. Door het samengaan op 1 januari 2016 is IVN nu de grootste organisatie van Nederland op het gebied van natuurbeleving en natuureducatie. Van de locaties voor kinderen in Drenthe en Gelderland die we hierbij ‘cadeau’ hebben gekregen, willen we ware IVN natuureducatie-droomwerelden maken. Op deze plekken worden de natuurbeschermers van de toekomst opgeleid.

IVN werkt steeds beter samen. Niet alleen binnen onze organisatie – tussen de beroepskrachten en de vrijwilligers - maar ook met partijen daarbuiten. Met de KNNV en de Heimans en Thijsse Stichting hebben we afgesproken om op bepaalde onderdelen te gaan samenwerken, zoals met natuurreizen, Operatie Steenbreek en het opzetten van cursussen.

In gesprek met beroepskrachten en vrijwilligers werkten we toe naar een meerjarenvisie, waarin we nog nadrukkelijker dan voorheen onze ambities uitspreken. Onze droom is om bij te dragen aan een systeemverandering van de samenleving – met groene wijken, groene scholen en groene zorg.

Ten slotte gaat al onze lof natuurlijk uit naar de duizenden vrijwilligers in Nederland die vanuit 170 afdelingen in 2016 weer zo’n 500.000 mensen actief de natuur hebben laten beleven. Ook afgelopen jaar groeide ons ledenaantal, inmiddels tot bijna 25.000. Dat vinden wij zeker iets om trots op te zijn!

We kunnen terugkijken op een geslaagd jaar en we gaan vol frisse energie de toekomst tegemoet.

Jelle de Jong (algemeen directeur IVN) en Kees de Ruiter (voorzitter IVN).

Jelle de Jong zwart wit Kees de Ruiter zwart wit