Personeel

Vaste medewerkers en vrijwilligers zijn belangrijk voor IVN. Via campagnes en projecten brengen zij immers de liefde en bevlogenheid voor de natuur op anderen over. Uit de bereikmeting blijkt dat bijna de helft van alle leden minimaal één keer per jaar op vrijwillige basis iets doet voor IVN. Ook wat personele zaken (vaste medewerkers) betreft was 2016 een goed jaar. De positieve financiële ontwikkelingen en duidelijker inhoudelijke keuzes gaven medewerkers meer rust en zekerheid. Het ziekteverzuimpercentage is beperkt gebleven. Het is ten opzichte van 2015 met ongeveer een half procent toegenomen tot circa 3,5 procent.

Meike Heukels
Meike Heukels is projectleider IVN Zuid-Holland. Ze is vrijwilligersconsulent van Zuid-Holland en heeft projecten onder haar hoede zoals Groen Dichterbij. 

Ontwikkeling

2016 is een bewogen jaar geweest voor het personeelsbestand. Naast de fusie met Veldwerk Nederland en de overname van Het Bewaarde Land heeft IVN zelf ook heel wat nieuwe medewerkers geworven. De focus lag op een goede landing van alle nieuwe medewerkers binnen IVN. Om zo de transitie naar een nieuwe werkgever soepel te laten verlopen.

Het persoonlijk groeibudget is actiever gebruikt dan in 2015. Om de overige medewerkers te stimuleren, vertellen deelnemers aan elkaar de succesverhalen op Ons.IVN.
Wilco Jacobusse
Wilco Jacobusse is senior projectleider en werkt sinds 7 jaar bij IVN. Als coördinator communicatie en educatie van Nationaal Park de Oosterschelde houdt hij zich veel bezig op het gebied van Natuur & recreatie, onder andere met de cursus Gastheerschap van het Landschap.

Mathijs ter Bork
Mathijs ter Bork is projectleider Onderwijs van de regio Noord. Hij verzorgt in Drenthe jaarlijks op 130 scholen trainingen voor docenten over duurzaamheid- en natuurthema’s.

Instroom, doorstroom, uitstroom

In 2016 zijn er bij Stichting IVN 45 nieuwe medewerkers bijgekomen. Daarvan waren 16 medewerkers afkomstig van de Veldwerk-organisatie. IVN is groeiende en heeft op 31 december 2016 in personen 124 medewerkers in dienst (eind 2015 nog 99), in FTE’s waren dit 101 medewerkers (eind 2015 nog 78). Zij werken verspreid over 12 provinciale vestigingen, 2 Veldwerk-locaties en het landelijk bureau in Amsterdam. Het gemiddeld aantal dienstjaren is redelijk stabiel gebleven, eind 2016 was dit 6,7 jaar (eind 2015 was dit 6,5 jaar).
 
Opvallend binnen IVN is dat er relatief veel vrouwelijke medewerkers zijn: 66% van onze medewerkers is vrouw, 34% is man. Het gemiddelde parttimepercentage voor vrouwen is 79%, voor mannen is dit 90%. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 43 jaar. 

Verdeling en veroudering

In 2015 was de man-vrouwverhouding: 30 procent man en 70 procent vrouw. In 2016 is dit percentage verschoven naar 35% man en 65% vrouw. Het personeelsbestand van IVN toonde de afgelopen jaren een verjonging; de gemiddelde leeftijd daalde van 44,3 jaar in 2012 naar 40,7 jaar in 2015. In 2016 is de gemiddelde leeftijd toegenomen naar 43,8 jaar.