Overijssel

In Overijssel heeft IVN in 2016 onder andere veel energie gestoken in de werkzaamheden in de Nationaal Parken Weerribben-Wieden en De Sallandse Heuvelrug. Verder zijn we actief betrokken geraakt bij de ontwikkeling van de Uitvoeringsagenda Groen van de provincie, specifiek op het gebied van het betrekken van mensen bij natuur. Daarnaast hebben we in diverse gemeentes bijgedragen aan het realiseren van groene schoolpleinen, zijn we betrokken bij Groene Lopers en wordt binnenkort in Zwolle het eerste Tiny Forest van de provincie aangelegd.

Re-integratietrajecten Sallandse Heuvelrug

Sinds oktober 2016 is er elke week een bijzondere groep mensen actief in Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Met het oog op re-integratie werken zestien vluchtelingen, werkzoekenden en mensen met een beperking samen in de natuur. Soms gaat het om dagbesteding, in andere gevallen is het doel om de terugkeer naar werk te bevorderen. Mensen die normaal niet snel de natuur in gaan of aan een heel ander soort natuur gewend zijn, helpen de natuur beheren door dennenboompjes te trekken, berkenbomen te zagen en de heide op te schonen. IVN Overijssel coördineert de re-integratie trajecten.

De deelnemers zijn enthousiast: ‘Heerlijk om weer ritme in de dagen te krijgen en om samen met anderen de handen uit de mouwen te steken.’ Twee van de deelnemers hebben inmiddels een vaste baan.

Groene Loper Overijssel

Groene Loper cartoonIn heel Overijssel maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. De Groene Loper Overijssel stimuleert deze buurtinitiatieven, om zoveel mogelijk mensen bij het landschap te betrekken. Dat doen we enerzijds door ondersteuning aan te bieden en ontmoeting te faciliteren, en anderzijds door financiële steun aan projecten.

In Zwolle werd door tientallen groene initiatieven en basisscholen een gezamenlijk bloemenlint door de stad gelegd. In Deventer gingen kinderen op pad om foto’s te maken van groene initiatieven, om zo vast te leggen wat voor moois er allemaal al gebeurt.

Een (buurt)initiatiefnemer vertelt: ‘Ondanks de kleinschaligheid van Oldenzaal kennen bewoners elkaar niet altijd. Daarom zijn georganiseerde ontmoetingen belangrijk, want dan wordt kennis, ervaring en informatie uitgewisseld. Er is altijd te weinig tijd op zo’n dag!’

Groene Loper

Mantelontzorgdag

Tijdens de Week van de Mantelzorg organiseerde Zorgspectrum Het Zand en IVN Overijssel op 8 november 2016 de Mantelontzorgdag. Deze dag stond in het teken van lotgenotencontact én ontspanning in de natuur. Door ervaringen te delen voelen mantelzorgers zich gezien en gehoord, en wordt hun zelfvertrouwen in het uitvoeren van hun zorgtaak versterkt.

Ruim zeventig mantelzorgers sloten zich aan bij de Mantelontzorgdag. Er werd onder andere een beleeftocht over het landgoed Zandhove gehouden. Na een gezellig diner konden de mantelzorgers ’s avonds een bezoek brengen aan het Mantelzorg Ontmoetingscafé waarin verder werd gegaan op het thema natuurbeleving.

De mantelzorgers waren enthousiast. Een uitspraak die we hoorden: ‘Wat is het eigenlijk makkelijk om met natuurlijke materialen een wandeltochtje veel leuker te maken. Ik zie opeens veel meer om me heen!’

Koffietijd-presentatrice Loretta Schrijver bracht een bezoek aan landgoed Zandhove om de mantelzorgers extra in het zonnetje te zetten. Ze liep mee tijdens de natuurwandeling over het landgoed en deed hier verslag van. Dit werd op de landelijke Dag van de Mantelzorg uitgezonden in Koffietijd.

Verslag natuurdag in Zwolle

Mantelontzorgdag