Natuur en Gezondheid

IVN wil dé partij worden waar kennis en praktijk over natuur en gezondheid samenkomen. We bieden al verschillende activiteiten om mensen weer in contact te brengen met de helende werking van natuur. 

Grijs, Groen en Gelukkig

Met het project Grijs, Groen & Gelukkig wil IVN met ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij tienduizend ouderen een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Dit doen we door de omgeving rondom zorginstellingen fysiek te vergroenen en een natuurrijk activiteitenprogramma aan te bieden. Met hulp van betrokken zorgverleners, mantelzorgers, vrijwilligers en omwonenden willen we ouderen laten genieten van natuurbeleving, beweging en buitenlucht.

Accepteer cookies

In 2016, het tweede jaar van Grijs, Groen & Gelukkig, lag de focus op het aangaan van samenwerkingsverbanden met zorginstellingen. Er zijn afspraken gemaakt met 22 instellingen, waarmee een traject van vergroening bij 35 zorglocaties is gestart. Op diverse locaties zijn groene activiteiten van start gegaan, zoals de Natuurkoffer, Biowalking, Visserslatijn en Mantelzorgdagen. Kijk voor meer informatie en resultaten in het jaarverslag Grijs, Groen & Gelukkig 2016.

Biowalking

Biowalking is wandelen in de natuur voor mensen met een chronische ziekte of beperking onder begeleiding van een IVN Natuurgids en een medisch professional. In 2016 is er weer op tal van plaatsen aan Biowalking gedaan, zoals in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en Nationaal Park Oosterschelde, in beide parken samen met de Diabetes Vereniging Nederland. Ook in provinciaal landschap De Maashorst werd volop gewandeld, hier in samenwerking met ziekenhuis Bernhoven en zorggroep Synchroon. Nieuw in 2016 waren de Biowalks speciaal voor blinden en slechtzienden in Alphen aan den Rijn en de Hoeksche Waard, uitgevoerd samen met de Oogvereniging. Provincie Brabant heeft een filmpje gemaakt waarin de deelnemers vertellen over de positieve effecten van Biowalking:

Accepteer cookies

Het thema Natuur en Gezondheid

Natuur en Gezondheid is een belangrijk thema voor IVN. Tijdens de eerste landelijke themadag werd een workshop over natuurbeleving voor (dementerende) ouderen verzorgd. Ook werd het thema belicht bij een stand op de ledendag. In het najaar vond er voor het eerst een landelijke themadag Natuur & Gezondheid plaats voor zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Op de agenda stond de toekomst van dit thema binnen IVN, vormgegeven met workshops en discussies. De opbrengst van deze dag is gebruikt voor de meerjarenvisie.

De IVN natuurontdekker

Om de wondere wereld van de natuur dichtbij zieke kinderen te brengen, ontwikkelende IVN de Natuurontdekker, een verrijdbare kast met ontdekcassettes over de natuur voor naast het ziekenhuisbed. De Natuurontdekker biedt ontspanning en afleiding voor de patiëntjes. De kast is in te zetten door ouders, verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers. Hij bevat informatie over de natuur in de regio, om kinderen te stimuleren na de ziekenhuisopname de leefomgeving in te trekken trekken. Een extra stimulans om beter te worden! Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgen kinderen een ‘herstelpakket’ mee met informatie over natuurgebieden in de buurt, zoekkaarten en natuuronderzoeksmateriaal.

Een prototype van de Natuurontdekker wordt sinds 2016 ingezet in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Onderzoekers van VU Amsterdam doen momenteel onderzoek met dit prototype. Op basis van deze inzichten zal IVN de Natuurontdekker waar nodig optimaliseren.

NatuurontdekkerMantelzorgdag

Ons land kent maar liefst 4 miljoen mantelzorgers. In 2016 organiseerde IVN een vijftal natuurdagen voor mantelzorgers om hen door middel van natuurbeleving te ondersteunen, te ontzorgen en onderling in contact te brengen met elkaar.

Bij het project hoorde wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door Jolanda Maas van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Opvallend is dat ruim 73 procent van de deelnemers aangaf dat ze de wandelingen als ‘restoratief’ ervoeren. Ofwel: ze hadden eindelijk een moment voor zichzelf waarbij ze de tijd vergaten, problemen van zich af konden zetten en even tot zichzelf konden komen. Verder gaf ruim 58 procent aan dat de wandelingen ervoor hadden gezorgd dat ze hun ervaringen konden delen met lotgenoten. Ongeveer 48 procent hield er zelfs intensief contact aan over. Het belangrijkste resultaat is waarschijnlijk de boost in zelfvertrouwen. Meer dan 40 procent van de deelnemers zei dat het zelfvertrouwen was toegenomen door de natuurtochten. Ze nemen weloverwogenere beslissingen, realiseren zich dat de taken tijdelijk kunnen worden overgenomen en hebben het gevoel dat ze veel beter in staat zijn de zorgtaken uit te voeren. De deelnemers gaven een krappe 9 als rapportcijfer. Voor herhaling vatbaar dus!

Koffietijd heeft verslag gedaan van de nationale mantelzorgdag

Verslag natuurdag mantelzorgers in Dordrecht

“Fijn in de natuur, met mensen die weten wat zorg inhoudt en kunnen luisteren”

Deelnemer Mantelzorgdag 2016